Het spel van onderhandelen

‘Het tweede vak’ wordt het wel genoemd: opkomen voor jezelf, samenwerken, strategie bepalen en beleid maken. Het wordt steeds belangrijker voor artsen en paramedici. Maar hoe goed beheersen ze deze vaardigheden? En is het waar dat vrouwen er minder goed in zijn? 

Tekst: Michiel Tent

 

De opleidingen van artsen en paramedi-ci zijn nog steeds vrijwel uitsluitend gericht op patiëntenzorg en onderzoek. En dat is allang niet meer voldoende. De medisch professional heeft tegenwoordig zo veel andere taken dat je zou verwachten daarvan veel meer in de opleidingen terug te zien dan nu het geval is.

“Niet-vakinhoudelijke vaardigheden worden steeds meer aangesproken omdat er van alles gebeurt rond de gezondheidszorg”, zegt Wout Raadgers. Samen met Pieter Ramler staat hij aan het hoofd van VvAA opleidingen & teamcoaching. Fusies, marktwerking,  de veranderde financieringsstructuur, de eisen van zorgverzekeraars: het zijn maar enkele voorbeelden  van ontwikkelingen die artsen niet kunnen negeren. Het dwingt hen tot besluitvorming over de koers van  de maatschap of vakgroep waarvan ze deel uitmaken, en over de manier waarop die koers te realiseren. Raadgers: “Je moet steeds meer complexe besluiten nemen, ook door de schaalvergroting. De onderlinge samenwerking en solidariteit worden steeds meer getest. Je moet op één lijn blijven. Dat doet een belangrijk beroep op ieders vermogen tot onderhandelen.”

Richting
Onderhandelen is veel meer dan met één of meer mensen aan tafel zitten om iets te bespreken. Ramler: “Het gaat ook om de richting die je op wilt, de manier waarop je je binnen en buiten het ziekenhuis profileert, de taakverdeling die je daarbij afspreekt: allemaal vraagstukken waar onderhandelen bij komt kijken.”

Raadgers en Ramler onderscheiden bij het onderhandelen twee ringen. In de eerste ring vindt besluitvorming binnen maatschap of vakgroep plaats. De tweede ring betreft onderhandelingen met partijen buiten de maatschap. Hoe meer je in de eerste ring op één lijn zit en met één stem naar buiten treedt, des te effectiever je in de tweede ring kunt onderhandelen, betogen ze.

Lees verder (pdf).

07-2013p034-036

Delen