Stijging aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vorig jaar 240 meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener richting een cliënt of patiënt in de zorg en de jeugdhulp. Het betreft een derde meer meldingen dan in 2021 (toen waren er 180 meldingen).

Het grotere aantal meldingen hoeft niet te betekenen dat er ook meer grensoverschrijdend gedrag was. De inspectie vermoedt dat er eerder gemeld wordt door alle aandacht voor het onderwerp en meldt op haar website: “Nog steeds is het werkelijke aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarschijnlijk veel hoger dan het aantal meldingen.”

De meeste meldingen kwamen uit de gehandicaptenzorg (50), de geestelijke gezondheidszorg (50), gevolgd door de eerstelijnszorg (40) en de jeugdhulp (40).

In de vernieuwde brochure van de IGJ: Het mag niet, het mag nooit is meer nadruk gelegd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Delen