Hoogleraren kritisch op RvS

De hoogleraren Gareth Davies en Jaap Sijmons vinden dat de Raad van State bij het beoordelen van de vraag of inperking van de vrije artsenkeuze wenselijk is krampachtig heeft toe geredeneerd naar een uitkomst die vooraf al vaststond. Dat meldt de Stentor.

 

 

De Raad van State concludeerde vorige week dat het voorstel van minister Schippers van VWS om de vrije artsenkeuze in te perken geen onoverkomelijke bezwaren met zich meebrengt. De Eerste Kamer had de Raad van State om advies gevraagd, aangezien de Senaat 8 december stemt over inperking van de vrije artsenkeuze.

“De Raad van State heeft of te weinig kennis en begrip op dit terrein of heeft het lef niet om negatieve conclusies te trekken”, luidt het snoeiharde oordeel van de hoogleraren. De hoogleraren onderzochten in opdracht van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze of inperking van de vrije artsenkeuze rechtmatig is en concludeerde dat inperking van de vrije artsenkeuze in strijd is met de Europese wet en dat de Europese Commissie verplicht is in te grijpen en Nederland een boete op te leggen als minister Schippers haar plannen doorzet.

VvAA is uitgesproken voorstander van de vrije artsenkeuze en is van mening dat de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt niet nodeloos onder druk mag worden gezet. Daarnaast is VvAA van mening dat de keuze voor een zorgverlener niet mag afhangen van de eerdere keuze voor een verzekeringsvorm en mag het niet zo zijn dat de zorgverzekeraars voor Nederlandse burgers bepalen door wie en waar zij behandeld worden. De petitie voor handhaving van de vrije artsenkeuze vindt u hier.

 

Delen