Hotel Mama of op kamers

Wat als je studiestad op bereisbare afstand van je ouderlijk huis ligt? Ga je dan op kamers of blijf je onder moeders vleugels? Alle plussen en minnen op een rij.

 

 

 

Op jezelf gaan wonen, brengt veel veranderingen met zich mee. Je moet je zelfstandig zien te redden, je moet boodschappen doen, koken, schoonmaken, kleren wassen, administratie bijhouden, huur betalen en verzekeringen regelen. Zeker in het begin kan dat best ingewikkeld zijn.

Daarnaast krijg je, als je in een huis met meerdere studenten terechtkomt, te maken met (soms heel veel) huisgenoten en allerlei huisregels. Dat kan strubbelingen geven. En je moet meestal weer helemaal opnieuw beginnen met het opbouwen van een vriendenkring en je thuis gaan voelen in een vreemde omgeving. Zoiets gaat natuurlijk sneller als je dag en nacht in je nieuwe stad zit, met ‘lotgenoten’ onder één dak.

Lees verder (pdf).

 

Delen