Huisartsen geschokt over lage opkomst vaccinaties

De huisartsen-actiegroep Het Roe rMoet Om spijkert vanmiddag 11 april om 17 .00 uur een Motie van Afkeuring op de deur van de Gezondheidsraad Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Het advies van de Gezondheidsraad om het  vaccin van AstraZeneca niet meer toe te dienen bij mensen jonger dan 60 jaar heeft als ongewenst effect een lage opkomst en daardoor extra gezondheidsschade. 

HetRoerMoetOM roept de artsen in de Gezondheidsraad op om hun advies te herformuleren en de maatschappelijke gevolgen van hun advies mee te wegen. In dit advies moet rekening gehouden worden met een samenleving die al een jaar stilligt, waarin sprake is van een gezondheidscrisis en schaarste aan vaccins.

Door dit advies en de slechte communicatie is het vertrouwen in het AstraZeneca vaccin -en in vaccins in het algemeen- ernstig geschaad. Met als dramatisch effect dat de laatste dagen veel 60 plussers zich niet meer door hun huisarts durven  laten vaccineren. Terwijl juist zij een hoger risico lopen op ernstige ziekte of overlijden door COVID-19. Het AstraZeneca vaccin beschermt vrijwel 100% tegen ernstige ziekte en overlijden door COVID-19. En de uiterst zeldzame complicaties in de bloedstolling komen bij hen niet of nauwelijks voor.

In het advies van de Gezondheidsraad worden ten onrechte alle personen onder de 60 jaar over een kam geschoren.  Vaccinatie van kwetsbare patiënten met chronische aandoeningen loopt hierdoor opnieuw vertraging op.  Het risico op een ernstige ziekte en overlijden door COVID-19 is voor personen jonger dan 60 jaar met ernstige chronische aandoeningen vele malen hoger dan het uiterst lage risico op ernstige bijwerkingen van het AstraZeneca vaccin. De huisartsen willen zelf in de spreekkamer met hun patiënten een verstandige keuze maken over  het vaccineren met AstraZeneca. .  

De huisartsen vragen hun collega’s van de Gezondheidsraad om samen te werken aan herstel van het vertrouwen van  burgers in de vaccinaties.  “De maatschappelijke gevolgen van traag vaccineren en vooral het forse verlies van  vertrouwen in de vaccins zijn enorm” , aldus Bart Meijman, huisarts in Amsterdam Nieuw West.

Delen