IHI-congres Orlando

Jaarlijks reizen enkele honderden zorgprofessionals af naar het National Forum van het Institute for Healthcare Improvement (IHI) in Orlando. Het doel: van elkaar leren om de zorg te verbeteren. Dit congres is een invloedrijke aanjager voor vernieuwing en verbetering – en daarmee kostenbesparing – van de gezondheidszorg.

 

Waarom zouden zorgbestuurders deelnemen aan de studiereis naar Orlando? Deze anekdote van oud-inspecteur en voormalig zorgbestuurder Wim Schellekens spreekt voor zich: “Ik was ziekenhuisbestuurder van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft van 1989 tot 1998. Na een jaar merkte ik dat ik geen enkele invloed had op het primaire proces. Ik zag wachtlijsten, medische fouten, onnodige operaties en nog veel meer, maar er was geen urgentiebesef voor verbetering en ik had geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Het afscheidsseminar van Joseph Juran, naast William Deming de vader van het huidige kwaliteitsmanagement, was een eyeopener voor me. Daar zag ik hoe de top van het bedrijfs-leven kwaliteitsverbetering aanpakte. En Juran wees mij op het bestaan van het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement, dat in 1989 is opgericht om de Amerikaanse gezondheidszorg te verbeteren en daartoe jaarlijks het IHI National Forum organiseert.”

Sinds die tijd bezocht Schellekens het Forum elk jaar, en steeds kwam hij terug met veel innovatieve ideeën. En die ideeën verdwenen niet in een bureaula, zoals blijkt uit het feit dat zijn ziekenhuis in 1996 een belangrijke Europese kwaliteitsprijs won voor de mammapoli.

Lees verder (pdf).

Delen