Informatie efficiënter beschikbaar stellen

Tijdens hun opleiding tot huisarts hebben Pim Keurlings en Thomas Mancini artsportaal.nl ontwikkeld. Inmiddels werkzaam als waar- nemend huisartsen willen de vrienden het portaal verder uitbouwen.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Nout Steenkamp

 

In hun opleidingspraktijken in Nijmegen en Den Bosch zagen Pim Keurlings (30) en Thomas Mancini (29) hoe huisartsen te werk gaan als ze tijdens het spreekuur ‘even snel’ online wat willen opzoeken. “Er zijn zo veel richtlijnen, er is zo veel informatie van zo veel instanties, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet”, begint Mancini. “De een houdt een Word-document bij met wat linkjes erin. Een ander heeft twintig tabbladen openstaan.”

Dat moet efficiënter kunnen, dachten de bevriende huisartsen in opleiding. Ze grepen het verbeterproject – een verplicht onderdeel in de huisartsopleiding – aan om een website te maken met daarop de beste informatie en meest handige links en apps, overzichtelijk gepresenteerd. “Er staat twintig uur voor dat project”, zegt Keurlings. “Bij ons is het qua uren een beetje uit de hand gelopen.”

Bij ons is het qua uren een beetje uit de hand gelopen

Vele weekenden en avonden brachten ze achter het beeldscherm door. Mancini, handig op het gebied van ICT, bouwde met eigen software een pilotversie. “Tegen de huisartsen in onze opleidingspraktijken zeiden we: kijk eens wat je ervan vindt en vooral of je er tijd mee wint.”

De collega’s waren zonder uitzondering enthousiast. Reden voor de twee om het idee in de praktijk te brengen; vorig jaar februari ging artsportaal.nl live. In oktober hebben ze, met eenmalige sponsoring van SBOH, het portaal verder geprofessionaliseerd. Ook namen ze de domeinnaam spreekuurassistent.nl over, een website die met hetzelfde doel is opgezet, maar al jaren niet meer up-to-date is.

Stijgende lijn doorzetten

Sinds de start van Arts Portaal groeit het aantal gebruikers gestaag. “We zitten nu op zo’n 4.200 unieke bezoekers per maand”, laat Keurlings weten. “Uit een poll die we hebben gehouden, blijkt dat het bijna allemaal huisartsen en huisartsen in opleiding zijn. Wat betekent dat bijna een derde van alle huisartsen ons portaal bezoekt. We hopen dat die stijgende lijn doorzet. Arts Portaal moet dé startpagina voor artsen worden.”

Arts Portaal moet dé startpagina voor artsen worden

Momenteel zijn Keurlings en Mancini bezig een expertpanel vorm te geven, dat de door gebruikers en instanties aangeleverde informatie kritisch tegen het licht gaat houden. Nu doen ze dat nog zelf. “We proberen alle links en apps uit”, licht Keurlings toe. “We kijken naar functionaliteit en relevantie en of het geen gekleurde informatie betreft, waar bijvoorbeeld een farmaceut achter zit.”

De twee benadrukken dat hun portaal ‘volkomen onafhankelijk’ is. Wel hebben ze ervoor gekozen om advertentieruimte te verkopen. Mancini: “We hebben geen verdienmodel. Het is een non-profitidee, maar we moeten er wel geld uithalen om te kunnen innoveren en de website verder te ontwikkelen.”

Om te verantwoorden wat er met de advertentieinkomsten gebeurt, zijn de twee bezig een stichting op te richten. Ondertussen hebben ze ook al plannen om het portaal uit te breiden naar andere vakgebieden.

En dit alles doen ze dus naast hun werk als waarnemend huisarts, waarmee ze beiden deze maand zijn begonnen. “We vinden het leuk om naast de patiëntenzorg na te denken over de grote lijnen in de zorg en om verbetering teweeg te brengen”, zegt Mancini. “Dat laatste kunnen we met Arts Portaal, daar zijn we inmiddels van overtuigd.”

 

 

 

Delen