Inventarisatie Compare!

Onderzoekers van het UMC St Radboud gaan de noodzakelijke competenties in kaart brengen die nodig zijn voor de meest optimale palliatieve zorg. Binnenkort ontvangen alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg die bij een beroepsvereniging zijn aangesloten een uitnodiging. Zij kunnen meedoen aan een inventarisatie van het project COMPARE!

 

Het doel van Competencies in Palliative Care is het ontwikkelen van competentiemodellen. Het eindproduct wordt een beschrijving van de competenties per discipline, een uniek overkoepelend document waaruit duidelijk wordt hoe zorgprofs in de palliatieve zorg het beste kunnen samenwerken. Mail voor meer informatie naar k.camp@anes.umcn.nl.

Delen