Jan Groeneveld (1939 – 2021)

afscheid / oud-algemeen chirurg en 'vakman pur sang'

Beeld privécollectie

Op 11 januari overleed, op 81-jarige leeftijd, Jan Groeneveld, oud-algemeen chirurg. Naast zijn werk in het ziekenhuis was hij, tot nog lang na zijn pensioen, breder betrokken bij professionele kwesties.

Jan Groeneveld wordt een jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij komt de jaren goed door en groeit op als zoon van een huisarts, tot zijn zevende in het Friese dorpje Garyp en daarna in de stad Groningen. Daar gaat hij na de HBS medicijnen studeren, want dat hij arts wilde worden was hem al vroeg duidelijk. Groeneveld wordt vervolgens tot algemeen chirurg opgeleid in Rotterdam en start daarna een praktijk in Emmen. 

Jan Groeneveld heeft leidinggevende kwaliteiten. Zo was hij tijdens zijn studie al voorzitter van de studentenvereniging en wordt hij later in ‘zijn ziekenhuis’, het toenmalige Scheper Ziekenhuis in Emmen, voorzitter van de vakgroep chirurgie en voorzitter van de medische staf. 

Bijna veertig jaar is Groeneveld actief als chirurg, maar ook na zijn pensioen blijft hij nog langdurig in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen als adviseur betrokken bij de regiovakgroep chirurgie. 

“Jan was een vakman pur sang”, zegt voormalig collega-chirurg Marco Dam. “Naast zijn werk in het ziekenhuis was hij breder betrokken bij diverse professionele kwesties. Hij was voorvechter voor zinnige zorg en eerlijke verdeling en ageerde fel tegen grote inkomensverschillen tussen specialisten. Jan aarzelde niet om zijn mening publiekelijk te delen. Zijn naam was te vinden in diverse (opinie)artikelen in de landelijk dagbladen, al dan niet door hemzelf geschreven.”  

‘Jan aarzelde niet om zijn mening publiekelijk te delen’

Zo stond bijvoorbeeld in de Volkskrant van 30 november 2016 een opiniestuk van de hand van ‘oud-algemeen chirurg Jan F. Groeneveld’. Die reageert daarin op een eerder artikel in de krant onder de kop ‘Artsen brengen 1.366 zinloze behandelingen in kaart’. Groeneveld stelt dat ‘men eindelijk wakker wordt’ en dat inderdaad ‘veel te veel medische zorg overbodig is en dat onnodige controles, zinloos doorbehandelen en overbodige medicatie aan de orde van de dag zijn. De almaar stijgende kosten van de zorg zijn het gevolg van consumptiedrang bij het publiek, behandeldrift bij de hulpverleners en mismanagement bij de overheid en ambtelijke koepelorganisaties.’ 

Zo waren ook stukken van of over Groeneveld te vinden in Trouw en Het Financieele Dagblad. Een ‘luchtiger’ verhaal stond in Medisch Contact van 25 augustus 2009. Het gaat daarin over Groenevelds betrokkenheid als trauma-

chirurg op het TT-circuit in Assen. Collega Dam: “Jan had iets met auto’s en motoren. Hij sleutelde er graag aan en reed nog tot zijn tachtigste op een door hem gerenoveerde Moto Guzzi. Hij kon er aanstekelijk over vertellen, Jan had een goed gevoel voor humor.”

Groeneveld overleed afgelopen januari plotseling in zijn slaap en liet zijn vrouw Ineke, kinderen en kleinkinderen achter. Voormalige collega’s schreven in Groenevelds humoristische stijl in hun rouwadvertentie: “Jan is kleiner gaan wonen.”  

Delen