Invloed van de zorgprofessional I

Het worden spannende tijden voor de medisch specialist. Het fiscaal ondernemerschap wordt vanaf 2015 niet meer gegarandeerd en de bekostiging van de ziekenhuiszorg moet anders. De medisch specialist zal zich moeten beraden op zijn toekomst. 

 

 

Afgelopen jaar stond de positie van de medisch specialist volop in de aandacht. Dat begon al met het onderzoek naar mogelijkheden om in te kunnen grijpen in het inkomen van de medisch specialist. Dit onderzoek vond plaats onder leiding van hoogleraar Pauline Meurs en was geïnitieerd door het ministerie van VWS. De commissie-Meurs meende dat ingrijpen niet nodig is, omdat het in vergelijking met andere landen wel meevalt met de hoogte van dat inkomen en omdat daarnaast de integrale tarieven per 2015 tot een verdere matiging zullen leiden. De commissie-Meurs deed wel een oproep om af te stappen van de huidige bekostiging van medisch-specialistische zorg. Die is gebaseerd op het doen van verrichtingen en dat leidt tot perverse prikkels, aldus ook het in augustus 2012 verschenen rapport van Booz & Company onder regie van oud-minister Klink.

Uitkomsten van zorg (gezondheidswinst) zouden het uitgangspunt van de bekostiging moeten zijn. Betalen voor een uitgebreid patiëntencontact over wel of geen behandeling leidt bijvoorbeeld tot minder onnodige ziekenhuiszorg. Een analyse die wordt gedeeld door organisatie-adviesbureau KPMG|Plexus, dat al enige tijd aandringt op het tegengaan van praktijkvariatie en overbehandeling, en ook door de SER, zo blijkt uit het advies Naar een kwalitatief goed, toegankelijke en betaalbare zorg. Belangen-organisaties lieten eendere geluiden horen met hun ‘Agenda van de zorg’.
De gezondheidszorg verandert ingrijpend voor zorgprofessionals. Medisch specialisten zullen in de toekomst een deel van hun werkzaamheden buiten de ziekenhuismuren gaan verrichten. Toelating tot meerdere ziekenhuizen of een verhuizing liggen in het verschiet en het toekomstige inkomen is in zekere zin ongewis. Hoe slaan de zorgprofessionals zich door alle ontwikkelingen heen? Door invloed uit te oefenen. Daarover schrijft VvAA consultant Bart Doornbusch een serie van vier artikelen in Arts en Auto.
Lees verder (pdf).

 

Delen