Kees Brouwer voorzitter hoofddirectie VvAA

De Raad van Commissarissen van VvAA Groep B.V. heeft Kees Brouwer benoemd tot voorzitter van de hoofddirectie. Kees Brouwer (60) vervulde deze rol op interimbasis vanaf juni dit jaar na de aankondiging van het vertrek van Herman van Hemsbergen. Daarvoor maakte hij naast Van Hemsbergen al deel uit van de VvAA hoofddirectie.

Kees Brouwer is sinds 2009 werkzaam bij VvAA. Hij is begonnen als directeur ICT en vervolgens in 2010 als tweede man toegetreden tot de tweehoofdige hoofddirectie. Naast zijn ervaring bij VvAA beschikt hij over een brede management- en veranderervaring, opgedaan in de financiële dienstverlening, onder meer op het gebied van Finance, Operations, ICT, Compliance en Risk Management.

Mr. R. (Rob) ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn blij dat Kees heeft ingestemd met ons verzoek VvAA te gaan leiden. Het is een organisatie die haar gelijke niet kent in Nederland; actief op verschillende deelgebieden voor een bijzondere en belangrijke doelgroep in een breed stakeholderveld. Op al die terreinen is sprake van een grote dynamiek. Dat stelt specifieke eisen aan de invulling van de toppositie. Het vraagt enerzijds om iemand die de context van de organisatie heel goed kent en anderzijds om iemand die ervaring heeft op de diverse deelterreinen waar VvAA actief is. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat aan een benoeming vanuit de eigen geledingen in deze fase dan ook de voorkeur gegeven moet worden. Wij zijn van mening dat Kees –  naast een benodigde kennis van de organisatie en haar markten – over de juiste capaciteiten beschikt om de belangrijke transitie waar VvAA voor staat vorm te geven. En om in nauwe verbinding met de VvAA-collega’s en in samenwerking met relevante stakeholders een impuls te geven aan de verdere versterking van de positie van VvAA.”

De positie van tweede man of vrouw in de hoofddirectie is nu vacant. Daarvoor wordt een wervingsprocedure in gang gezet.

Delen