Kindermishandeling te weinig gezien

De signalering van kindermishandeling bij huisartsenposten is sinds 2010 nog onvoldoende verbeterd. De afspraken voor verbeteringen zijn maar deels uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de naleving van normen voor verantwoorde signalering van kindermishandeling bij alle 122 huisartsenposten in Nederland.

 

Jaarlijks zijn 110.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Huisartsen zien op de huisartsenposten verhoudingsgewijs meer kinderen dan in de dagpraktijk. Huisartsenposten bieden de mogelijkheid om in betrekkelijke anonimiteit hulp te zoeken en de eigen huisarts te mijden. Als de signalering bij huisartsenposten beter gebeurt, worden kinderen die mishandeld worden eerder herkend waardoor sneller hulp kan worden geboden.

De inspectie startte haar meerjarig onderzoek naar de signalering van kindermishandeling bij huisartsenposten in 2010. Toen bleek dat huisartsenposten niet voldeden aan de 15 voorwaarden voor verantwoorde signalering van kindermishandeling. Zo werden in 2010 onder meer screeningsinstrumenten niet structureel gebruikt, waren medewerkers onvoldoende geschoold op het gebied van herkennen van kindermishandeling en hadden de meeste posten geen afspraken met ziekenhuizen en/of het Advies– en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Lees verder bij IGZ.nl

Delen