Klachten en geschillen

Ondanks bezwaren van onder meer beroepsorganisaties treedt een nieuwe klachten- en geschillenregeling in werking. De wet legt een hele reeks verplichtingen op. Ook wordt gevreesd voor een claimcultuur.

Tekst: Annemarie Smilde | Beeld: Shutterstock

 

Het belangrijkste doel van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), die per 1 januari 2016 in werking treedt, is het vergroten van de kwaliteit van de zorg door meer openheid en door te leren van incidenten en klachten. De wet richt zich tot alle zorgaanbieders, zowel solistisch werkende zorgverleners als instellingen. Tot deze laatste categorie behoren niet alleen ziekenhuizen en andere rechtspersonen die bedrijfsmatig zorg verlenen, maar ook kleinere samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, zoals groepspraktijken. Een aantal verplichtingen in de Wkkgz geldt nu al voor instellingen op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen.

Lees verder (pdf).

AA12-2015p026-027

Delen