KNMG hekelt rapport Klink

Het rapport van Booz & Company onder redactie van oud-minister Ab Klink bevat een goede beschrijving van enkele grote problemen in de zorg, maar biedt geen oplossing. Dat stelt artsenorganisatie KNMG.

De KNMG betwijfelt of de besparing van 4 tot 8 miljard euro, die het rapport beschrijft, waar kan worden gemaakt. Het rapport geeft volgens de artsenkoepel geen bruikbare strategie hoe de zorg uit de spiraal van volumetoename, beloning van kwantiteit (in plaats van kwaliteit), overbehandeling en versnippering kan komen.

Opleidingen veranderen
Volgens de KNMG is het pleidooi voor integrale benadering van ouderen en chronisch zieken weliswaar terecht, maar is de oplossing hiervoor aanzienlijk gecompliceerder dan het rapport schetst. Opleidingen moeten volgens de KNMG ingrijpend worden veranderd. ‘Er zijn veel meer generalistische zorgverleners nodig dan er nu zijn, de gezagsverhoudingen in de zorg moeten veranderen, taakherschikking moet een realistisch alternatief worden en eHealth-toepassingen en elektronische communicatie moeten breed worden ingevoerd.’

Illusie van grote besparingen
Het rapport legt veel nadruk op evidence based behandelen: artsen moeten zich beperken tot het handelen op basis van wetenschappelijk bewijs. Maar volgens de KNMG is het een illusie om hierop zulke grote besparingen te verwachten. De KNMG: ‘Ten eerste is de evidence voor een omvangrijk percentage van de zorg, met name de care en de zorg bij (oudere) patiënten met meerdere chronische ziekten, ver te zoeken, en dat zal vermoedelijk niet snel veranderen. Ten tweede blijkt praktijkvariatie vaak hardnekkig, zelfs als er overtuigende evidence bestaat. Kennelijk spelen andere mechanismen een belangrijke rol bij praktijkvariatie. Een aantal partijen in de zorg, zoals de patiënten, de artsen en de zorgverzekeraars, spant zich onder begeleiding van het CVZ al geruime tijd in om de praktijkvariatie bij een aantal interventies in te dammen.’

(Bron: Zorgvisie.nl)

 

Delen