Kostenmaatschappen en de Waadi

Regelmatig krijgt VvAA van relaties de vraag of hun kostenmaatschap zich moet registreren bij het Handelsregister op grond van de nieuwe wet ‘Waadi’ (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs).  Deze wet verplicht ondernemers die tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen, om zich te registreren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Die verplichting geldt sinds 1 juli 2012.

In een kostenmaatschap verdelen een aantal (afzonderlijke) zorgondernemers onderling gezamenlijke kosten; veelal betreft het kosten van gezamenlijk personeel. De term ‘kostenmaatschap’ is hiervoor gebruikelijk, ondanks dat juridisch geen sprake is van een maatschap. Een veel gebruikte term hiervoor is ook ‘poolovereenkomst’; VvAA duidt een kostenmaatschap meestal aan als ‘Overeenkomst van samenwerking’.

Tip

De ‘Waadi’ kent een aantal uitzonderingsbepalingen. Op grond van – in ieder geval – één van die uitzonderingen hoeft een kostenmaatschap zich niet op grond van de Waadi te registreren. Het betreft de uitzondering dat het beschikbaar stellen van arbeidskrachten zonder winstdoel niet wordt aangemerkt als ‘ter beschikking stellen’ in de zin van deze wet. In kostenmaatschappen worden de kosten per definitie verdeeld zonder enige winstopslag.

Delen