Kraamzorg niet overal goedkoper

Door de recente verlaging van de tarieven voor de kraamzorg door de NZa dreigen mensen in achterstandssituaties in de knel te raken. Dat stelt brancheorganisatie ActiZ.  

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit baseert zich bij de tariefsverlaging op kostenonderzoek van bureau Significant. Hieruit zou blijken dat de huidige tarieven voor kraamzorg voldoende kostendekkend zijn, omdat kraamzorgorganisaties volgens dit onderzoek gemiddeld 1,5 procent nettomarge halen.

Volgens ActiZ waren de tarieven al niet toereikend voor zorg in achterstandssituaties en verdere verlaging zou het voortbestaan van kraamzorgorganisaties in achterstandswijken bedreigen. Daarmee kunnen mensen in achterstandsituaties ook niet langer gebruik maken van kraamzorg.

ActiZ pleit al langer voor een hoger kraamzorgtarief in achterstandswijken. Verloskundigen en huisartsen hebben dit volgens ActiZ wel. De organisatie vindt het vreemd en onverklaarbaar dat dit hogere tarief er nog steeds niet is voor kraamzorg, terwijl de waarde en het effect van goede kraamzorg bij deze gezinnen volgens ActiZ heel groot is. De Stuurgroep zwangerschap en geboorte is van mening dat kraamzorg juist in achterstandssituaties extra aandacht moet krijgen om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verlagen. Het zijn volgens Actiz met name die gezinnen die weinig kraamzorg afnemen, terwijl zij dit -in het kader van preventie- juist hard nodig hebben.

Lees verder ActiZ.

 

Delen