Kwaliteitsprijs medisch specialisten

Bent u als medisch specialist betrokken bij een initiatief dat concrete resultaten oplevert voor de kwaliteit van zorg? En wilt u andere specialisten hierover informeren en inspireren? Dien uw initiatief dan in voor de Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten 2013!

 

 

De Kwaliteitsprijs Medisch Specialisten is een toonaangevend podium voor initiatieven die de kwaliteit van zorg aantonen of verbeteren. De uitreiking van deze prijs vindt dit jaar voor de vierde keer plaats tijdens het Nationaal Kwaliteitscongres. Alle medisch specialisten kunnen een initiatief indienen: zowel individueel, als groep, maatschap, vakgroep of als wetenschappelijke vereniging.

Thema
De ingediende initiatieven moeten passen in het thema van het Nationaal Kwaliteitscongres 2013: Kwaliteit werkt! De medisch specialist op weg naar 2015. Dat resulteert in de volgende criteria:

 1.        Het initiatief moet in één van de volgende categorieën vallen:

  • Doelmatigheid
  • Transparantie
  • Zorg in Samenhang
  • Zorg in levensfasen
  • Patiëntveiligheid

 2.        Het initiatief moet aantoonbaar ‘werken’, dat wil zeggen: de kwaliteit van zorg aantoonbaar verbeteren. De indiener dient duidelijk te maken welke concrete resultaten dit initiatief opgeleverd heeft

Inzenden kan tot uiterlijk 1 september 2013 via het aanmeldingsformulier op www.kwaliteitskoepel.nl

Uit de inzendingen selecteert  een vakkundige jury drie initiatieven die in aanmerking komen voor de Kwaliteitsprijs 2013. Van deze genomineerde initiatieven maken wij filmpjes, die u zelf ook mag gebruiken voor PR-doeleinden. De Kwaliteitskoepel plaatst deze filmpjes op haar website en zal specialisten en andere betrokkenen oproepen om een stem uit te brengen op één van de genomineerde initiatieven.

Prijsuitreiking
De prijs wordt uitgereikt tijdens het 4e Nationaal Kwaliteitscongres Medisch Specialisten op woensdag 30 oktober 2013 in de Domus Medica. We stellen het zeer op prijs dat iedereen die een initiatief heeft ingediend, aanwezig is tijdens het congres.

Meer informatie
Meer informatie over de Kwaliteitsprijs, de categorieën en het Kwaliteitscongres vindt u op www.kwaliteitskoepel.nl

 

Delen