Kwart VvAA-leden verwacht toename van klachten en claims door COVID

Een kwart van de 648 VvAA-leden die deelnamen aan een onderzoek over gezondheidsrecht, verwacht dat de kans op een klacht of claim tegen zorgverleners toeneemt door COVID-19.

Tekst: Martijn Reinink

Het zijn vooral huisartsen en tandartsen (28 procent van beide beroepsgroepen) die de kans op een klacht of claim groter achten als gevolg van (uitgestelde zorg door) COVID-19. “Tandartsen hebben vorig jaar een tijdje alleen maar ‘spoed’ kunnen doen, terwijl huisartsen wel patiënten zagen, maar minder en ook minder patiënten doorverwezen”, schetst VvAA-adviseur Erik van Dam de achtergrond. “Mocht daardoor iets kwaadaardigs zijn gemist, dan kan dat tot een klacht of claim leiden. Voor de tandarts geldt hetzelfde, wanneer hij een klacht als ‘geen spoed’ heeft beoordeeld en de behandeling is uitgesteld, met uiteindelijk tóch schadelijke gevolgen.” 

Tot op heden ziet men bij VvAA overigens nog geen ‘noemenswaardige toename’ in klachten en claims door COVID-19.

Delen