LAD kritisch op kabinetsplannen

Artsen-werknemersorganisatie LAD betwijfelt of de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen verbetering zullen geven voor artsen in loondienst. De plannen bieden volgens de LAD onvoldoende houvast om voor komend jaar te kunnen spreken van echte ommekeer in een jarenlange negatieve ontwikkeling in de zorg.

 

De LAD blijft naar eigen zeggen alert op de effecten van de voornemens en maatregelen van de overheid. De voorziene economische groei is, na jaren van krimp en recessie, nog broos. De voor 2015 verwachte koopkrachtverbetering is per saldo ’tientjeswerk’.

De duurdere zorgpolis (met minder keuzevrijheid), verhoging van het eigen risico en stijgende kosten voor energie en brandstoffen, ‘eten’ dit gelijk weg, zo stelt de LAD. Beperking van de premie-aftrek voor pensioenopbouw bij inkomens boven 100.000 euro betekent eveneens lastenverzwaring. De werkelijke koopkrachtverbetering komt dus niet van het kabinet maar uit cao-overleg, aldus de LAD.

De  toegankelijkheid en beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening, zoals de jeugd- en thuiszorg, mag niet verder onder druk komen. Verder maakt de LAD zich zorgen over de toenemende werkloosheid in de zorg.

De LAD vraagt zich af of het inderdaad effectiever kan mét behoud van kwaliteit en of bureaucratie daadwerkelijk zal afnemen. De continuïteit van zorg loopt hierdoor gevaar en er kunnen regionale verschillen ontstaan in de inrichting van de zorg. Voor artsen is van belang dat de verschillende systemen waarbinnen de zorg is georganiseerd op elkaar aansluiten zodat ook gemeente-overstijgende samenwerking mogelijk blijft.

Delen