LHV heeft nieuwe declareerwijzer

De LHV heeft voor LHV-leden een nieuwe versie van de LHV-Declareerwijzer uitgebracht. De Declareerwijzer 2013 informeert huisartsen over de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zoals die zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor huisartsenzorg.

 

De declareerwijzer adviseert over de toepassing van de beleidsregels in de dagelijkse praktijk, maar bevat geen adviezen over de hoogte van de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het onderwerp ‘Stoppen met roken’. Dat valt sinds dit jaar weer onder de verzekerde zorg. Verder is de tekst op veel plaatsen verduidelijkt en zijn de praktijkvoorbeelden uitgebreid.

De Declareerwijzer is een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De werkelijke praktijksituatie kan afwijken van de beschreven praktijksituaties. Bovendien kunnen er andere factoren een rol spelen bij beslissingen over het declareren. Uiteindelijk moet een individuele afweging worden gemaakt en blijft de huisarts verantwoordelijk voor het eigen handelen.

Delen