LHV stopt collectief onderhandelen

De LHV en NMa hebben afspraken gemaakt om te waarborgen dat de LHV niet collectief onderhandelt,  meldt de LHV. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd toezeggingsbesluit. Er verandert niets aan de bevoegdheden van de LHV; het besluit is een additionele toezegging om binnen de kaders van de wet te blijven. De bestuursorganen van de LHV hebben de toezeggingen geaccordeerd.

Volgens de NMa passen de toezeggingen in de sectorbrede aanpak van de NMa in de huisartsenzorg. Daarbij is ook de boete genoemd die is opgelegd aan de LHV vanwege adviezen om de vestigingsvrijheid voor nieuwe huisartsen te beperken. De LHV voegt hier wel aan toe dat zij ontkent dergelijke adviezen te hebben gegeven. Om die reden heeft de LHV bezwaar aangetekend tegen het boetebesluit. Deze procedure loopt nog.

In de Mededingingswet is bepaald dat geen enkele organisatie in Nederland collectief mag onderhandelen over concurrentieparameters. Dat geldt niet alleen voor de industrie en de dienstverlening, maar ook voor de zorg. Concurrentieparameters zijn hier onder meer de prijs, de hoeveelheid zorg en het assortiment dat aan patiënten geboden wordt. Een verbod op collectief onderhandelen geldt voor alle branche- en beroepsorganisaties.

Delen