Linda Peters (1964-2015)

Op 23 november 2015 overleed op 50-jarige leeftijd Linda Peters. Zij was endodontoloog, docent en onderzoeker en gaf cursussen en lezingen in binnen- en buitenland. Haar collega’s noemen haar passie en toewijding voor haar werk ongeëvenaard: “In Nederland zal haar naam altijd aan de endodontologie verbonden zijn.”

Tekst: Wout de Bruijne en Jenneke de Jong-de Waard

Nadat zij in 1988 haar studie tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam had voltooid, volgde Linda Peters de Postgraduate training in Endodontology aan het Baylor College of Dentistry Dallas in de Verenigde Staten. Terug in Nederland startte zij in 1990 een verwijspraktijk voor endodontologie in Amsterdam. Die praktijk heeft Peters gevoerd tot enkele maanden voor haar overlijden.

Van 1990 tot 2012 was de endodontoloog tevens verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Hier was zij medeoprichter, docent en coördinator van de (post)academische opleiding endodontologie.

In 2002 promoveerde ze op haar proefschrift Endodontic Infections and Apical Periodontitis. Haar in brede kring gewaardeerde proefschrift handelde over de microbiologie binnen de endodontologie.

Van 1994 tot 1998 en van 2009 tot 2011 was Linda Peters bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE). Volgens collega’s dankt de bestuurlijke organisatie van de vereniging haar huidige, eigentijdse vorm aan de progressieve visie van voorzitter Peters. Zij bleef tot het laatste moment actief in de wetenschappelijke commissie van de NVvE en was initiator en stuwende kracht in de ontwikkeling van richtlijnen binnen de endodontologie.

Linda Peters vertegenwoordigde Nederland ook in de European Society of Endodontology (ESE). Voor haar activiteiten in Europees verband kreeg zij veel erkenning. Dat bleek onder meer toen de ESE haar in 2003 de prestigieuze Hans Genet Award toekende voor haar onderwijs en veelbelovende onderzoeksactiviteiten op het gebied van de endodontologie.

In de loop der jaren publiceerde de Amsterdamse endodontoloog nationaal en internationaal. Dat deed zij onder meer als co-auteur van het boek Endodontologie, een standaard leer- en naslagwerk voor algemeen practici en studenten tandheelkunde.

Schouders eronder was haar motto

In 2010 ging Linda Peters naar Groningen, waar ze hoofddocent werd van het Centrum voor tandheelkunde en mondzorgkunde, onderdeel van het UMCG. Ze werd gevraagd de endodontologie op te zetten en aan te passen. Volgens collega’s heeft zij daar het wetenschappelijk denken binnen de opleiding gebracht. “In een praktisch vak als tandheelkunde gaat het vaak over het hoe, maar Linda dacht vanuit het waarom. Degenen die in Groningen met Linda Peters hebben samengewerkt, prijzen haar gedrevenheid en doorzettingsvermogen, eigenschappen die volgens hen in belangrijke mate bijdroegen aan het succes van het huidige studentenonderwijs. “Linda stelde hoge eisen aan haar pupillen, maar altijd met het doel hen beter te maken. Schouders eronder was haar motto. Maar er werd ook veel gelachen, haar humor was aanstekelijk.”

De kwaliteiten van Peters werden in binnen- en buitenland gewaardeerd en
zij was een gewild spreekster op inter-nationale endodontologiebijeenkomsten en -congressen. Collega’s noemen haar passie en toewijding ongeëvenaard.

In 2008 werd Linda Peters met succes behandeld voor borstkanker, maar in december 2014 werd opnieuw kanker ontdekt. Sinds januari 2015 was zij niet meer in staat te werken hoewel ze via e-mail en telefoon, tot enkele weken voor haar overlijden, nog actief meedacht over het onderwijs in Groningen en de wetenschappelijke commissie van de NVvE.

Medewerkers van het UMCG spreken in hun in memoriam hun medeleven uit met haar echtgenoot en zoon en schrijven dat hun voormalige collega zeer zal worden gemist als onderzoeker, docent, mentor, collega, bestuurslid en vriendin.

Delen