Marktscan specialistische zorg 2012

De helft van de omzetgroei van ziekenhuizen wordt veroorzaakt door het behandelbeleid van specialisten en ziekenhuizen. Dat blijkt uit de Marktscan Medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. De jaaromzet van ziekenhuizen groeide in de jaren 2006-  2010 gemiddeld met 6,2 procent. Patiënten worden eerder behandeld dan voorheen of krijgen een meer intensieve en dus duurdere behandeling. Dit kan voor een deel verklaard worden door de inzet van duurdere technologieën.

De NZa heeft in de marktscan de volledige DBC-omzet opgesplitst naar patiëntengroepen. Daaruit blijkt dat behalve door het verschil in behandelpraktijk de groei van de omzet ook wordt veroorzaakt door een toename van het aantal patiënten en hogere prijzen voor behandelingen. Het is aan verzekeraars de verschillen in behandelpraktijk met ziekenhuizen te bespreken en mee te nemen bij de inkoop van zorg.

In 2010 ging de grootste groep patiënten vanwege hart – en vaatziekten naar de specialist (1,6 miljoen mensen) en voor aandoeningen aan de zintuigen (voornamelijk het oog) en het zenuwstelsel (1,5 miljoen mensen). In 2010 werd per patiënt gemiddeld voor .000 euro aan zorg gedeclareerd.
De omzetgroei van ziekenhuizen in 2010-2011 was lager dan in voorgaande jaren; namelijk 3,4 procent. Dat is een breuk met voorgaande jaren, van 2006 tot 2010 was deze groei jaarlijks 6 à 7 procent. De ambitie van ziekenhuizen en verzekeraars om de groei van de ziekenhuiskosten in 2012 te beperken tot 2,5 procent lijkt daarmee haalbaar.

Lees verder bij de NZa.

Download hier de Marktscan Medisch specialistische zorg 2012 (pdf).

Delen