Masterclass Werkgever in de zorg

VvAA verzorgt op 23 november de masterclass ‘Werkgeverszaken’ voor zelfstandige (para)-medici met een eigen praktijk die zichzelf en hun praktijk verder willen ontwikkelen.

 

 

Aan de hand van de thema’s leiderschapsstijl, team en verandermanagement krijgen deelnemers theoretische kaders over hun personeelsbeleid en concrete handvatten om dit te vertalen naar hun praktijk. In workshops wordt antwoord gegeven op vragen als: welke ontwikkelingen in de zorg zijn in de toekomst van invloed op mijn praktijk, hoe ziet een veranderproces eruit, hoe krijg ik mijn team mee en hoe beïnvloedt mijn leiderschapsstijl een veranderproces?

Sprekers zijn onder anderen Philip Idenburg, auteur van Diagnose 2025, en Charles Engelen, organisatieadviseur en veranderexpert. De masterclass eindigt met een interview met drie zorgondernemers. Kosten € 295,- voor leden. Meer informatie www.vvaa.nl/masterclass.

Delen