Masterplan PvdA voor wijkzorg

De PvdA wil de zorg in buurten beter organiseren en daarom investeren in tienduizend extra wijkverpleegkundigen. Dit staat in het masterplan Zorg in de buurt van mensen van Kamerlid Jetta Kijnsma, dat vandaag op de website van de PdvA werd gepubliceerd. Het plan behelst verder de komst van duizend extra zorgcentra  in de wijken. In die centra werken huisartsen, apothekers, tandartsen,  fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in één gebouw samen. De kosten van dit plan liggen rond de 1 miljard euro.

 

In Trouw licht Jetta Kleinsma, de nummer 2 op de lijst van de PvdA, de plannen toe:

Waar haalt u zoveel geld vandaan?
“Door de verspilling in de zorg aan te pakken. In de loop der jaren zijn de uitgaven de pan uit gerezen, en vaak onnodig. Bovendien maken we een einde aan de marktwerking, die tot enorme prijsstijgingen heeft geleid. Je bespaart geld door een einde te maken aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars en door de zorg dichtbij de mensen te organiseren. Die besparingen gebruiken we deels om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Want bezuinigen alleen kan niet. Tenminste niet als je wilt dat mensen de regie over hun eigen leven houden. Dan moet je ook investeren. Dat is het grote verschil met de VVD. Minister Schippers van volksgezondheid wil 1 miljard bezuinigen op de ouderenzorg door mensen langer thuis te laten wonen en daarmee uit.”

Lees verder bij Trouw.

Klik hier om het masterplan Zorg in de buurt van mensen te downloaden. (pdf)

 

 

Delen