Medisch Psychiatrische Unit

Ziekenhuis Tergooi in Blaricum heeft een Medisch Psychiatrische Unit met acht bedden waar mensen na een suïcidepoging opgenomen worden en zowel psychiatrische als somatische zorg krijgen. Internist en psychiater werken hierbij samen. 

Tekst: Andrea Linschoten

 

Het bestuur van Vereniging VvAA heeft vier projecten uitgekozen als goed voorbeeld van innovatie door samenwerking. In nummer 12 2013 las u al over de samenwerking in Geboortecentrum Sophia in Rotterdam, nu is de beurt aan de Medisch Psychiatrische Unit van ziekenhuis Tergooi. Ook hier leidt het samenbrengen van disciplines tot betere zorg, met voordelen voor een kwetsbare groep patiënten, hun familie en de betrokken zorgprofessionals.
Tergooi is een fusieziekenhuis van ziekenhuis Hilversum en ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum. De fusie in 2006 was een goede aanleiding om het opname-beleid rond suïcidepogers onder de loep te nemen.

In Gooi-Noord in Blaricum was het in die tijd gebruikelijk dat een suïcidepoger na beoordeling door een arts-assistent op de SEH, werd opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde. De psychiater zag de patiënt meestal pas de volgende dag. Het gevaar hierbij was dat de patiënt zou weglopen zonder psychiatrisch te zijn beoordeeld. Alleen bij bedreigde vitale functies volgde opname op de ic. De angst voor een recidieve suïcidepoging betekende een grote belasting voor het personeel op de afdeling interne.

In Hilversum ging een patiënt na een suïcidepoging – ook zonder bedreigde vitale functies – altijd naar de ic, vanwege het intensievere toezicht op deze afdeling. Dit leidde echter tot een te grote belasting van ic-bedden.

Psychiaters, intensivist en internisten staken de koppen bij elkaar om een oplossing te bedenken. De internisten wilden graag een psychiater direct in consult kunnen roepen om de suïcidaliteit te beoordelen. De psychiaters stelden echter dat suïcidaliteit op de SEH vanwege sedatie vaak moeilijk is te beoordelen. De oplossing die zij vonden is directe opname op de Medisch Psychiatrische Unit, op de PAAZ in Blaricum, waar goede psychiatrische én somatische zorg kan worden geboden (zoals acetylcysteïne-infuus bij paracetamol-intoxicatie).

Bij opname op de MPU is de psychiater hoofdbehandelaar. Psychiater Duuk Sierink: “We zien de patiënt altijd bij opname en zorgen zo voor continuïteit van de zorg. Ook spreken we kort met de familie. De hectiek is nu veel minder groot en de lijnen zijn duidelijk. De patiënt verblijft korter op de SEH en hij krijgt altijd de beste specialistische en verpleegkundige zorg.”

Internist Jeroen de Sonnaville vult aan: “Financieel is het wel een lastig plaatje. We ‘missen’ de opnames op de afdeling interne, maar daar hebben wij ons overheen gezet. Wij zien de voordelen voor de patiënt, maar ook voor het personeel en het ziekenhuis. We besparen op dure ic-opnames. We blijven met de zorgverzekeraars in gesprek maar hebben besloten dat de kwaliteit van zorg leidend moet zijn.”

Ziekenhuizen die interesse hebben in de MPU van Tergooi, zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen in Blaricum, contact: hsierink@tergooi.nl; jdesonnaville@tergooi.nl

Delen