Medisch specialist aan zet

Nog drie maanden resteren er voor medisch specialisten om een keuze te maken voor de fiscale status die ze vanaf 2015 willen innemen in het ziekenhuis. Wie geen keuze maakt, komt automatisch in loondienst.

Tekst: Roel Notten | Beeld: Flip Franssen/HH

 

Medisch specialisten staan op de drempel van een nieuw bekos-tigingssysteem. De integrale bekostiging die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd, zal de positie van de specialist in het ziekenhuis sterk doen veranderen. Vanaf volgend jaar geldt namelijk één geïntegreerd tarief voor ziekenhuiskosten, waarin geen plaats meer is voor een aparte honorariumcomponent voor medisch specialisten. Simpel gezegd: ziekenhuizen krijgen één zak geld, waaruit zij ook de kosten van alle medisch specialisten moeten betalen.

De belangrijkste verandering voor de vrijgevestigde medisch specialist is dat zijn fiscaal ondernemerschap vanaf 1 januari aan alle eisen moet voldoen die ook gelden voor reguliere onder-nemers. “Denk hierbij aan het doen van investeringen, het lopen van substantieel risico en het hebben van verschillende opdrachtgevers”, zegt Jaap Doets, adviseur bij VvAA Consultants in de Gezondheidszorg. Deze aangescherpte eisen aan het ondernemerschap van de specialist beïnvloeden volgens Doets ook de relatie tussen de vrijgevestigde medisch specialist en het ziekenhuis. “De samenwerking tussen specialist en ziekenhuis moet in een nieuwe vorm worden gegoten. Er zijn drie opties: het samenwerkingsmodel, het participatiemodel en in loondienst.”

Transitiefonds
In het samenwerkingsmodel vervalt de individuele overeenkomst tussen medisch specialist en ziekenhuis en wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het ziekenhuis en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Deze MSB bestaat uit medisch specialisten van verschillende disciplines die maat zijn in een specialistenmaatschap of als aandeelhouder in dienst zijn van een specialisten-bv. In het participatiemodel wordt de medisch specialist mede-eigenaar van het ziekenhuis. Wie niet voor een van deze modellen kiest, komt automatisch in loondienst bij het ziekenhuis. Enkele tientallen ziekenhuizen hebben de samenwerkingsvoorstellen die zij samen met de specialisten hebben ontwikkeld ter goedkeuring aan de fiscus voorgelegd, maar volgens Doets verloopt dit proces erg traag. “De fiscus heeft tot op heden nog geen enkele uitspraak gedaan. Dit leidt tot onrust en stagnatie in het onderhandelingsproces tussen specialisten en ziekenhuis. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt.”

De minister stelt een compensatie ter beschikking voor het verlies aan goodwillwaarde

Afhankelijk van de uitkomst van de uitspraak kunnen de modellen in de ziekenhuizen worden uitgewerkt. “De tijd gaat dringen, maar het is nog te doen”, denkt Doets. Wie ervoor kiest om niet naar een nieuw (voorgeschreven) organisatiemodel over te gaan, rest geen andere stap dan het aangaan van een dienstbetrekking. “In dit laatste geval stelt de minister van VWS een compensatie ter beschikking voor het verlies aan goodwillwaarde. Vanuit een transitiefonds wordt (onder voorwaarden) Ä 100.000,- beschikbaar gesteld. Inmiddels is duidelijk dat deze regeling veel beperkingen en uitsluitingen kent.” Medisch specialisten die voor dit bedrag in aanmerking willen komen, moeten in 2014 het gehele jaar als vrijgevestigde hebben gewerkt, waarvan ten minste twintig uur per week in het ziekenhuis. Ook moeten zij uiterlijk 30 juni 2015 het vrij ondernemerschap beëindigen en vervolgens tot mei 2019 bij een of meer ziekenhuizen in loondienst blijven werken. “Dus ook hier is geen sprake van een simpele overgang”, aldus Doets. “De rest van de waarde van de onderneming, die verloren gaat bij de overgang naar een dienstbetrekking, komt voor rekening van
de medisch specialist zelf.”

Volgens Doets zullen medisch specialisten en bestuurders blij zijn als de huidige fase van onduidelijkheid voorbij is. “Na 1 januari kunnen we de aandacht weer verleggen naar datgene waar het echt om gaat, namelijk verbetering van de kwaliteit van zorg en de vraag wat de positie van het ziekenhuis moet zijn in een veranderende markt. Daar gaat het nu helemaal niet over en dat is eigenlijk wel heel jammer.”

Voor vragen over integrale bekostiging neemt u contact op met VvAA Consultants in de Gezondheidszorg via 024 381 78 47 of kijkt u op integralebekostiging2015.nl

 

 

Delen