Meer switchers in zorgverzekering

De trend dat steeds meer consumenten overstappen naar een andere zorgverzekeraar zet door. Dit jaar stijgt het percentage naar 8,4 procent. De aanvullende verzekering en daarmee de hoogte van de totale premie is nu een nog belangrijker reden om over te stappen dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit Nivel-onderzoek in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

 

In 2011 stapte nog 7,6 procent van de bevolking over naar een andere zorgverzekering en in de jaren daarvoor schommelde het percentage overstappers steeds rond de 5 procent. Er lijkt dus sprake te zijn van een stijgende lijn die doorzet. De hoogte van de totale premie blijkt de belangrijkste reden te zijn om over te stappen. Veel mensen stappen over via een collectieve regeling.

Bij VvAA blijft de verhouding tussen de instroom en uitstroom van de verzekerden gelijk aan vorig jaar. Aukje Derksen, marktmanager Zorg: “Het is nog te vroeg om definitieve cijfers te geven, maar ook dit jaar blijkt de instroom op de VvAA zorgverzekering groter dan de uitstroom. Onze portefeuille groeit dus, al hadden we tot vorige week iets minder aanvragen dan verwacht. Maar de afgelopen week trok dat enorm aan. Dat zien we vaak. Het komt echt aan op de laatste tweeënhalve week van het jaar.”

De premie voor VvAA Zorgverzekering ( waarvan ONVZ de risicodrager is) is gelijk gebleven.

Delen