Meer zzp’ers in de zorg

Sinds 2009 zijn er in de zorg meer bedrijven actief, becijfert het Economisch Bureau van ING. Vooral het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) steeg sterk.

Tekst: Daan Marselis | Beeld: Shutterstock

 

Tussen 2009 en het tweede kwartaal van 2015 groeide het aantal bedrijven in Nederland met 28 procent. Uit de analyse van ING blijkt dat de groei vooral wordt veroorzaakt door een sterke stijging van het aantal eenpitters. In de zorg steeg het aantal zelfstandigen zonder personeel in deze periode zelfs met maar liefst 187 procent.

De thuiszorg kent de grootste groei van het aantal zelfstandigen. Sinds 2009 kwamen er 9000 zzp’ers bij. Door die sterke groei is intussen 94 procent van de aanbieders in de thuiszorg een zelfstandige. In het welzijnswerk is dat 92 procent, onder paramedici 88 procent en in de ambulante jeugdzorg 80 procent. In de curatieve sector is ‘slechts’ 56 procent van de aanbieders een zzp’er.

ING stelt dat er een verband is tussen de ontslagrondes in de zorg en de toename van het aantal zelfstandigen. De vraag is dus of die professionals ondernemer uit vrije wil zijn, of dat ze liever een vaste baan hadden gehad. Daartegenover staat dat het voor schaarse hoogopgeleide zorgprofessionals juist interessant kan zijn om zich als zzp’er te verhuren, omdat dan hogere tarieven gevraagd kunnen worden.

De fysiotherapie is de enige zorgsector die een afwijkend beeld laat zien. Volgens de bank is het aantal fysiotherapeuten dat een eigen praktijk zonder personeel heeft, de laatste jaren gekrompen. Dit zou komen doordat de omzet onder druk staat sinds de tarieven zijn vrijgegeven en doordat niet-chronische fysiotherapie uit het basispakket is verdwenen.

Delen