Nee durven zeggen

Dat artsen de ruimte moeten hebben om beredeneerd af te wijken van de behandelrichtlijnen die voor hun beroepsgroep bestaan, weten we. Tot afspraken komen over de behandeling hoort immers een uitkomst te zijn van shared decision making, waarbij de wens van de patiënt een rol hoort te spelen in de afweging.

Maar het moet wel gaan om beredeneerd afwijken. En het is de vraag in hoeverre hiervan sprake is als een arts voor hoesten, neus-bijholteontsteking of blaasontsteking antibiotica voorschrijft als daar volgens de richtlijn geen indicatie voor bestaat. Volgens het NIVEL gebeurt dit in een aantal gevallen echter wel, omdat de patiënt het zegt te willen en dat is geen goede zaak. De arts komt hiermee weliswaar tegemoet aan de wens van de patiënt, maar maakt het zichzelf te gemakkelijk.

Het argument dat het eenvoudiger is om maar gewoon dat receptje uit te schrijven is niet valide

Iedere arts weet dat gebruik van antibiotica om milde infecties te bestrijden de antibioticaresistentie onder de bevolking vergroot. Het RIVM is duidelijk over wat hiervan de gevolgen kunnen zijn en waarschuwt dus terecht voor terughoudendheid in antibioticatoediening. Van artsen mag worden verwacht dat ze in de spreekkamer naar deze kennis handelen, als ze worden geconfronteerd met een patiënt die vraagt om antibiotica zonder dat voorschrijven hiervan verantwoord is. Het argument dat het eenvoudiger is om maar gewoon dat receptje uit te schrijven omdat de patiënt zo aandringt, is niet valide. De arts is de professional, die positie hoort hij ook te benutten.

Delen