NZa: ‘Meer selectieve inkoop’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om bestaande belemmeringen voor selectieve inkoop van verzekeraars weg te nemen. Dat staat in een consultatiedocument van de (NZa) over integrale tarieven. Verzekeraars moeten volgens het document kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ze productie willen afnemen.

 

Minister Schippers van VWS heeft de NZa om advies gevraagd over het integrale tarief in ziekenhuizen vanaf 2015. De huidige belemmeringen die verzekeraars ervaren om keuzes te maken in waar ze zorg willen inkopen en waar niet, moeten wat de NZa betreft verdwijnen. Zo geldt momenteel per ziekenhuis nog een honorariumplafond, waardoor verzekeraars niet volledig flexibel zijn in hun inkoop. Dit leidt er volgens de NZa toe dat ook niet-efficiënte zorgaanbieders worden gecontracteerd, omdat per ziekenhuis de productie door die plafonds grotendeels vastligt.

Download hier het conceptadvies
De NZa stelt nu nog tarieven vast voor het loon van specialisten. Dat belemmert het ziekenhuis om taken van specialisten bijvoorbeeld door goedkopere medewerkers te laten doen, zo stelt de NZa. Door in het integrale tarief de honoraria vrij onderhandelbaar te maken, kunnen verzekeraars nog beter sturen op de kosten en hoeveelheid behandelingen van ziekenhuizen.

Alleen zorginstellingen kunnen straks bij verzekeraars zorg declareren, medisch specialisten declareren bij het ziekenhuis. Ook de honoraria in het A-segment (het kleine deel van de ziekenhuiszorg waar vaste prijzen gelden) worden vrij onderhandelbaar tussen het ziekenhuis en de specialist. De NZa bepaalt straks tarieven voor het A-segment. Instellingen onderhandelen zelf, al dan niet met de zorgverzekeraar, over welk deel van dat tarief naar het ziekenhuis gaat en welk deel het loon voor de specialist is.

In het advies stelt de NZa voor het totaalbudget van ziekenhuizen en medisch specialisten, de macrokaders, samen te voegen. Als dit macrokader overschreden wordt, dan kan de minister dat geld met het macrobeheersingsinstrument bij het ziekenhuis terughalen. Het ziekenhuis en de specialisten kunnen de korting onderling verrekenen.

Delen