NZa verbiedt betaald doorverwijzen

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt op haar website dat zij vier ziekenhuizen heeft opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. De NZa stelt ook een onderzoek in naar de AWBZ-instellingen die betaald hebben om patiënten van de ziekenhuizen over te nemen. Zij overweegt hen een aanwijzing op te leggen dat het betalen voor doorverwijzen moet stoppen. 

De afgelopen tijd kreeg de NZa signalen binnen van AWBZ-instellingen dat bepaalde ziekenhuizen een transferbedrag per patiënt in rekening brengen voor het doorverwijzen naar thuiszorg en intramurale AWBZ-zorg. Voor doorverwijzen mag echter geen apart bedrag gerekend worden, dat hoort tot de dienstverlening van het ziekenhuis. De kosten hiervan worden al gedekt in de tarieven voor behandelingen.

Patiënten moeten objectieve informatie krijgen over de zorgaanbieders naar wie zij kunnen worden doorverwezen, zodat zij in alle vrijheid zelf een keuze kunnen maken. Als ziekenhuizen bovendien met bepaalde aanbieders afspraken maken over betalen voor doorverwijzen, is het voor thuiszorgaanbieders die daarvoor niet betalen een belemmering om te concurreren. Vooral voor nieuwkomers op de markt is het dan moeilijk om door te dringen, omdat patiënten niet naar hen doorverwezen zullen worden.

Met de betalingen waren aanzienlijke bedragen gemoeid. Een ziekenhuis inde soms € 100.000 per jaar van thuiszorgaanbieders. De NZa heeft het Admiraal de Ruyterziekenhuis, de Tergooi Ziekenhuizen, het Amphia Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis een aanwijzing opgelegd om de betalingen voor doorverwijzen te staken.

Zie voor de brieven aan de vier ziekenhuizen de website van de NZa.

Delen