Ondersteuning zorgprofs in tijden van COVID-19

Om zorgprofessionals te helpen in de COVID-19-crisis het hoofd boven water te houden, zijn er tijdelijke maatregelen in het leven geroepen en worden richtlijnen versoepeld. Zo biedt Zorgverzekeraars Nederland alle zorgaanbieders een continuïteitsbijdrage en wordt de BIG-(her)registratie uitgesteld waardoor tijdelijk extra inzet van zorgpersoneel mogelijk is. Daarnaast verruimt de NZa de mogelijkheden om zorg op afstand te leveren.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

BIG-registratie en COVID-19

Extra inzet van personeel in de zorg is nodig om de gevolgen van de corona-uitbraak het hoofd te bieden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom een aantal maatregelen genomen. Deze zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van maart 2020 van het BIG-register.

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018 mogen, bij uitzondering, weer aan de slag in de zorg zonder zich te opnieuw te registreren.  De maatregel is sinds 18 maart 2020 van kracht en geldt tot nader order. 

Wel gelden er enkele kaders en voorwaarden. Er mogen geen zorgverleners worden ingezet die ooit door de (tucht)rechter zijn doorgehaald of met een van kracht zijnde beroepsbeperkende maatregel.  De voormalige artsen en verpleegkundigen hoeven zich niet eerst te melden bij het BIG-register. Wel moeten de werkgevers eerst een controle verrichten op de toepasselijke voorwaarden. 

Artsen en verpleegkundigen voor wie de registratie is verlopen voor 1 januari 2018, voldoen niet aan de voorwaarden. Het is belangrijk te weten dat de mogelijkheid bestaat dat zij wel in opdracht en onder supervisie kunnen werken.

Herregistratie uitgesteld

Een andere maatregel is dat de herregistratieverplichtingen voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tijdelijk is uitgesteld. Artsen en verpleegkundigen hoeven zich op dit moment daarom niet te herregistreren. De minister wil voorkomen dat doorhalingen plaatsvinden. Hierdoor zouden zorgverleners hun bevoegdheid verliezen.

ZN ondersteunt zorgaanbieders bij niet-coronazorg

Zorgverzekeraars Nederland heeft bekendgemaakt dat alle zorgaanbieders die geen coronazorg leveren, een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen. Dit geldt ook voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders wanneer zij aan een aantal extra voorwaarden voldoen. Edwin Brugman, directeur bij VvAA: “Wij zijn blij dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van zorg te waarborgen.”

Continuïteitsbijdrage

Zorgverzekeraars Nederland bracht op 25 maart jl. het bericht naar buiten dat zij gecontracteerde zorgaanbieders die in financiële problemen dreigen te komen, gaat ondersteunen. Nu is bekend dat alle zorgaanbieders die geen coronazorg leveren, een continuïteitsbijdrage kunnen aanvragen.

Zorgaanbieders krijgen vanaf 1 mei a.s. tot en met juni een percentage tussen de 60 en 80 procent uitgekeerd van de omzet die ze anders zouden behalen uit te vergoeden zorg. Zorgverzekeraars betalen daarnaast openstaande declaraties versneld uit. Kan een zorgaanbieder niet wachten tot mei op uitbetaling van de bijdrage?

Dan kan de zorgaanbieder een vooruitbetaling aanvragen om de periode tot 1 mei te overbruggen. Om in aanmerking te komen voor de vooruitbetaling en/of continuïteitsbijdrage moet de zorgaanbieder aan voorwaarden voldoen. Voor de niet-gecontracteerde zorgaanbieders gelden meer voorwaarden, bijvoorbeeld de verplichting tot het (tijdelijk) aangaan van een contractuele relatie voor 2020 met de zorgaanbieder.

“Wij zijn blij dat de zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van zorg te waarborgen.”

De ondersteuning is erop gericht dat extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrises moeten maken, gedeclareerd kunnen worden. De combinatie van de maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis, mag niet tot een financieel voordeel leiden.

Bureaucratie loslaten

Edwin Brugman, directeur bij VvAA is blij dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen om de continuïteit van zorg te waarborgen. “Het is mooi om te zien dat de zorgverzekeraars de bureaucratie nu kunnen loslaten. Dit legt tegelijkertijd een verantwoordelijkheid bij de zorgverlener om op een goede manier gebruik te maken van de regeling.”

Brugman ziet een kentering bij de houding van de zorgverzekeraars naar niet-gecontracteerde zorgverleners: “Jarenlang was er sprake van een zekere contracteringsdwang, maar dat is nu niet het geval. Ik vind het een goed teken dat ook niet-gecontracteerde zorgverleners als waardevol worden gezien. En het is niet onbegrijpelijk dat ze voor deze groep wel regels willen afspreken. Er is toegezegd dat dat op een zo gemakkelijk mogelijke manier zal gaan en dat zullen wij kritisch volgen.”

Brugman wil hierbij een oproep doen aan de zorgverzekeraars: “Als de bureaucratie nu weggelaten kan worden, kan dat misschien doorgezet worden als de pandemie voorbij is. Dat scheelt de gezondheidszorg miljarden en zorgverleners kunnen zich dan nog meer bezighouden met zorg verlenen.”

Wilt u meer weten over dit onderwerp: Kijk dan op vvaa.nl.

Zorg-op-afstandmogelijkheden verruimd

De corona-uitbraak heeft ook grote impact op de wijze van zorgverlening. In plaats van zorg in de behandelkamer of via face-to-facecontact worden alternatieven ingezet. Bijvoorbeeld zorg op afstand via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of via de telefoon. In de nieuwbrief van 17 maart 2020 heeft de NZa bekendgemaakt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand verruimt.

Deze mag niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. NZa wil alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren wegnemen (bijvoorbeeld contractvoorwaarden in NZa-regels of een verplicht face-to-facecontact).

Hierdoor is het mogelijk zorg op afstand ook in rekening te brengen zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of niet geheel voldaan aan de voorwaarden. Dit geldt vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen en adviezen van de overheid en Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg zijn terug te vinden in de in de wegwijzer Bekostiging digitale zorg 2020 van de NZa. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bijStichting VvAA Rechtsbijstand.

Delen