Onderzoek naar tabaksontmoediging

Het LUMC doet een beroep op artsen en verloskundigen om een vragenlijst in te vullen over tabaksontmoediging. De vragen gaan over opvattingen en gedragingen van zorgprofessionals rond het ontmoedigen van roken.

Adviseert u rokende patiënten om te stoppen? En wat verwacht u hiervan? Maakt u weleens een stoppen-met-roken-plan met een patiënt? Of is dit uw taak niet als zorgprofessional? De vragenlijst van het LUMC gaat in op de mening van zorgprofessionals over tabaksontmoediging, hun ervaringen hiermee en factoren die tabaksontmoediging bevorderen of belemmeren. Ook zorgprofessionals die geen (uitgebreide) ervaring hebben met tabaksontmoediging worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

De onderzoekers zijn specifiek op zoek naar anesthesiologen, cardiologen, chirurgen, huisartsen, internisten, jeugdartsen, kinderartsen, longartsen, neurologen, oogartsen, tandartsen/tandarts-specialisten, verloskundigen en verslavingsartsen. Maar ook andere artsen kunnen deelnemen.

Het onderzoek wordt geleid door professor dr. N. H. Chavannes, in opdracht van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Naar verwachting verschijnen de resultaten in de eerste helft van 2018 in het NtVG. Het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Nederlands Respiratoir Genootschap en het Partnership Stop met Roken bevelen het onderzoek aan.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Eline Meijer, e.meijer@lumc.nl.

Delen