(Ont)regelen – Logopedisten schrappen ook

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) houdt tijdens de districtsbijeenkomsten ook schrapsessies. Logopedist Juliette Spies zou graag zien dat de tarieven verbeteren.

Tekst: Andrea Linschoten

 

Bestuursvoorzitter Michel Dutrée: “Wij gaan op onze districtsbijeenkomsten schrapsessies houden. Daar gaat dan iets uitkomen als een top-10 schrappen en een top-10 verbeteren. Uitgangspunt is altijd: wat levert het op voor de patiënt. Bij het beoordelen gaan we ook de door VvAA ontwikkelde Trechter van Verdunning gebruiken. Naast landelijke regels en de regels die afkomstig zijn van de verzekeraars, zijn er zeker ook door de beroepsgroep zelf opgelegde regels die we onder de loep nemen. Bij de verzekeraars zou het bijvoorbeeld prettig zijn als de algemene voorwaarden gelijkgetrokken worden en dat ze met dezelfde behandelindex gaan werken. Het is mooi dat het een zorgbreed initiatief is, de complete gezondheidszorg is met de regeldruk bezig. Daarom heeft het in mijn ogen kans van slagen, meer dan wanneer je als beroepsorganisatie alleen met voorstellen komt.” Dutrée plaatst ook een kanttekening: “Het gaat niet om de kwantiteit, om het zo veel mogelijk schrappen. Het gaat om de kwaliteit: het effect op de directe bedrijfsvoering en de zorg voor de patiënten.”

Juliette Spies (47), logopedist in Den Haag en Rijswijk, is door de NVLF gevraagd mee te denken over het(ont)regelen van de logopedie. Spies: “We hebben zelf veel richtlijnen opgesteld, misschien zijn we daar wel in doorgeschoten. We maken bijvoorbeeld heel precieze verslagen voor de huisarts, maar die zijn dan zo lijvig dat de huisarts alleen de conclusie leest. Dan schieten we ons doel voorbij. Daarom is het goed dat we nu in de slipstream van andere beroepsgroepen mee kunnen in de beweging. Samen kunnen we veel bereiken.

Wat we tijdens het ontregelen kunnen doen, is niet kijken naar een ideale richtlijn (die omvangrijk en tijdrovend is) maar bedenken wat er minimaal nodig is om te verantwoorden. Hoe kunnen we het onszelf makkelijker maken? Ook moeten we zakelijker zijn en nee leren zeggen. Vaak krijg ik te horen dat iets in het belang van de patiënt is (bijvoorbeeld een verslag schrijven in eigen tijd). Maar we mogen ook aan ons eigen belang denken, we moeten ons niet laten uitwonen door de administratieve druk. Ik ben zo’n 50-60 uur per week bezig voor de praktijk, waarvan ik maximaal 24 uur declarabel kan draaien. De rest van de tijd gaat op aan administratie van allerlei aard, als praktijkhouder én als behandelaar.

Wat ook zou moeten veranderen zijn de tarieven, die zijn namelijk niet eens kostendekkend. Als de tarieven beter zouden zijn, wordt de tijd die in administratie gaat zitten tenminste vergoed. Studenten vinden het ook niet leuk meer, die gaan liever doorstuderen. Logopedie is slecht betaald in de eerste lijn.

Lees ook de blog van Juliette Spies over zakelijker omgaan met je tijdsinvesteringen.

Delen