Oproep Kamer: red vrije artsenkeuze

Edwin Brugman
Edwin Brugman is directeur Kennismanagement en netwerken VvAA. Lees alle artikelen van Edwin Brugman

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) pleitte twee weken geleden voor het afschaffen van de vrije artsenkeuze. In een rechtstreeks gesprek met PvdA-voorman Diederik Samsom vond de woordvoerder van de NZa, Natasja van Wijnbeek, het blijkbaar nodig om te jokken om het advies bij de volksvertegenwoordiger niet verkeerd te laten landen. Samsom vroeg Wijnbeek of hij, als het advies zou worden gevolgd, wel gewoon zijn eigen huisarts zou kunnen kiezen. Wijnbeek bevestigde dat, en verdraaide daarmee de waarheid.

Petitie

Inmiddels is VvAA een petitie gestart om het recht op vrije artsenkeuze te behouden. Klik hier voor meer informatie.

De minister schijnt haast te maken met het door de Kamer loodsen van het voorstel. Mogelijk vindt de behandeling al begin juni plaats. En hoewel het gaat om fundamentele rechten, lijken onze volksvertegenwoordigers geen verzet aan te tekenen. En dat is alarmerend. Niet alleen zouden zij kritisch moeten staan tegenover alle adviezen van de kant van NZa – de (onderbouwde) inhoudelijke kritiek op het functioneren van deze toezichthouder is de laatste jaren niet van de lucht, zelfs van de kant van de zorgverzekeraars – maar bovendien zouden zij de rechten van de burgers om hun eigen zorgverlener te kiezen uit alle macht moeten verdedigen. Zeker als de argumenten om tot beperking van die rechten over te gaan niet deugen.

Waarom beschermen de volksvertegenwoordigers de patiënten niet? Mogelijk omdat ze op het verkeerde been worden gezet door de goed geoliede lobbymachine van de zorgverzekeraars, die op alle mogelijke manieren en mét hulp van de NZa de afschaffing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet – waarmee nu nog de vrije artsenkeuze voor alle Nederlanders wordt geborgd – neerzet als dé nieuwe mogelijkheid om de zorgkosten te beperken. Je kunt het van private ondernemingen als zorgverzekeraars verwachten dat zij zaken eenzijdig belichten, maar het is zonder meer zorgwekkend dat de NZa, die als onafhankelijke marktmeester het belang van de patiënten en consumenten zou moeten nastreven, alleen maar handelt in het belang van de zorgverzekeraars. Want een evenwichtige belangenafweging maakt de NZa beslist niet.

Want stelt u zich voor dat een familielid met een naturapolis (zoals bij de overgrote meerderheid van de verzekerden) in december in het ziekenhuis ligt. Hij is terminaal. De zorgverzekeraar besluit om het ziekenhuis per 1 januari niet meer te contracteren. De NZa vindt het dan in het belang van de consument – volgens Wijnbeek levert het namelijk per premiebetaler maar liefst 100 euro per jaar op – dat uw familielid op die dag naar een ziekenhuis moet dat wel gecontracteerd wordt door de zorgverzekeraar. Want anders mag u de kosten helemaal zelf betalen.

De NZa bepaalt dus dat het goed is voor alle Nederlanders dat wij ons recht om onze eigen keuzes te maken opgeven voor 100 euro per jaar. Denkt u even mee: de overheid – want de NZa is een overheidsorgaan – bepaalt in haar wijsheid dat een fundamenteel recht (wat de keuze voor een arts is) 100 euro per jaar waard is.

Wat is de volgende stap van onze overheid? Dat wordt geadviseerd om de democratie maar af te schaffen? Dat scheelt vast ook een hoop kosten. Wellicht besparen we dan nog eens een extra bedrag van 300 euro per jaar. Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordigers op tijd wakker worden en begrijpen dat de overheid hier een grens overschrijdt. Fundamentele rechten kunnen namelijk niet zomaar in geld worden uitgedrukt. En alleen al het feit dat de toezichthouder moet jokken om een volksvertegenwoordiger te overtuigen, zou voldoende moeten zijn om het advies van de NZa niet serieus te nemen.

17 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 9 april 2014 om 12:02 | Permalink

  Zelfs met de meest bescheiden aanspraak op rechtschapenheid behoort de Nederlandse burger tegenwoordig te weten, dat NZa, met elke stelling die zij verkondigt, niet slechts dwaalt maar liegt.

  En dat het haar niet vrijstaat uit onnozelheid en onwetendheid te liegen. Deze NZa is beoefenaar van de boosaardigste valsemunterij die er bestaat….

 2. D koopman
  Geplaatst op 9 april 2014 om 17:52 | Permalink

  De NZA liegt gewoon en dit gaat echt iets worden waar over 5 jaar een parlementaire enquete over wordt ingesteld.
  En een deel van de zorg zal ondergronds gaan – we noemen het anders en het wordt zelf betalen.

 3. A. Wiersema
  Geplaatst op 10 april 2014 om 14:55 | Permalink

  Hoe kan dit toch gebeuren in Nederland? Waarom weten zoveel mensen dit en toch lijkt niemand die er iets aan kan doen (de volksvertegenwoordigers) er tegenin te gaan? Kom op mensen in Den Haag, kom voor je burgers op en hun rechten!

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 10 april 2014 om 16:13 | Permalink

  Van het Clingendaal Health Forum 2014, evaluatie Zorgstelsel 2006, is een webcast op Youtube. 3 delen. Deel 2 met A Klink. vanaf 44 minuten tot 63 minuten. De man heeft spijt van doorvoering van het systeemmodel en legt uit waarom het model niet kan werken en dat het beter is om ermee te stoppen.

  Zie de reactie van zaal en overige panelleden en zie de lichaamstaal van sprekers en luisteraars.

  Wie blijven er lachen?

  W vd M van CZ zegt het eerlijk: we zullen intelligent moeten blijven voortmodderen met het huidige model.

  P Hasekamp: we zullen moeten gaan doen wat ze in Zweden en Denemarken aan het doen zijn.

  P Hasekamp: WNT moet gaan gelden voor alle zorgaanbieders, maar niet voor zorgverzekeraars.

  Wie blijven er dan lachen en waarom? Economische prikkel voor zorgverzekeraars is expliciet ingebracht in het systeemmodel en daarom zitten we met dit systeemmodel.

  En waar komen onze volksvertegenwoordigers te werken na hun loopbaan als Minister of Kamerlid?

  Wie blijven er lachen en waarom?

  Zolang het volk blijft stemmen op D66, VVD, CDA, PvdA zal er niets veranderen in het systeemmodel.

  En daarom valt de lachende partijen niets te verwijten.

  Goed stemmen en alles zal gaan zoals in Zweden en Denemarken.

 5. witteh@xs4all.nl
  Geplaatst op 10 april 2014 om 16:44 | Permalink

  De NZA is recent weer in opspraak, onder meer vanwege het onzorgvuldig omgaan met patientengegevens, maar houdt niet van klokkenluiders

 6. ANH Jansen
  Geplaatst op 10 april 2014 om 16:45 | Permalink

  Er komt weer een Aap uit de mouw.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3633045/2014/04/10/Patientendossiers-onbeveiligd-op-computers-zorgautoriteit.dhtml

  Elke vorm van beveiliging van de gevoelige data ontbrak, melden NRC Handelsblad en NOS op basis van een vuistdik rapport van een klokkenluider. De toezichthouder schendt al jaren de eigen richtlijnen en de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Klokkenluider Arthur Gotlieb, werkzaam bij de NZa (en haar voorgangers) sinds 2000, schreef een 600 pagina’s tellende aanklacht over de gang van zaken. Hij zou jarenlang hebben geprobeerd de misstanden aan te kaarten bij de directie en telkens op tegenwerking zijn gestuit. In januari leverde hij zijn enorme rapport in bij de directie en pleegde kort daarna zelfmoord.

  –Kijk eens op de site van de NZa hoe zij de dood van Arthur Gotlieb melden. Was een raadsel waarom de NZa de dood van een medewerker moest melden, maar duidelijk is nu waarom; zelfmoord wegens diezelfde NZa.

  En wat zegt de NZa?

  http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-medewerker-Arthur-Gotlieb-overleden/

  Op 22 januari is onze collega Arthur Gotlieb overleden. Hij werkte bij de directie Cure als senior beleidsmedewerker. Arthur was een betrokken collega die zich volledig inzette voor zijn werk bij de NZa. Wij leven mee met de familie van Arthur en wensen hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.

  ….Zo betrokken is de NZa.

  A Klink op het Clingendaal Health Forum 2014: ‘We moeten kappen met deze onzin, inclusief de NZa’!

 7. HHM Kranendonk
  Geplaatst op 10 april 2014 om 23:44 | Permalink

  In 2005 dachten wij al : ALLE MACHT NAAR DE ZORGVERZEKERAARS.

  En inderdaad, het komt uit. En alleen de zieken merken er iets van, alle gezonde kamerleden merken er niets van, en hebben boter op hun hoofd. Waar zij zich wel mee bezig houden, ik weet het niet.

 8. ANH Jansen
  Geplaatst op 11 april 2014 om 14:24 | Permalink

  Bedenk dat A Klink niet de eerste de beste is. Hij stond aan de basis van het huidige zorgstelsel. Was Minister van VWS, kamerlid, consultant en nu voorzitter van VGZ. Weet van de hoed en de rand van de zorg en hoe het systeemmodel in elkaar zit.

  Deze man spreekt in het openbaar zijn twijfels uit over het systeemmodel. Ten overstaan van experts, collegae e.a. belangstellenden.

  A Klink zegt: we moeten stoppen met het systeemmodel omdat het niet kan werken. Er zitten teveel tegenstrijdige eisen in. Hij merkt het nu bij VGZ te Rotterdam, waar verzekerden minder zorg krijgen dan zou moeten omdat VGZ moet bezuinigen wegens het winnen van de aanbesteden, tegen naar nu blijkt te laag bedrag. De verzekerden zijn voorspelbaar verlieslatend en de zorgverzekeraar kan zich niet permitteren dan extra geld erin te steken!

  Veel meer mensen moeten de webcast op Youtube bekijken en eigen conclusies trekken. Andere experts zijn even kritisch als A Klink. Populatie bekostiging moet niet worden ingevoerd met het huidige vereveningssysteem! Dat moet 100% zijn, anders worden de risico’s verlegd naar de zorgaanbieders en als laatste bij de verzekerden. Laat nu de Minister de ex poste verevening versneld afbouwen! De experts houden hun hart vast voor de gevolgen.

  A Klink is een dapper man. Eerlijke man. Verdient een standbeeld als hij er slaagt om de terugval optie van Hans Hoogervorst in te voeren. Zelfs Pieter Hasekamp vindt de zorg in Denemarken en Zweden beter en goedkoper dan in Nederland. Hij is echter de vertegenwoordiger van een groep met gevestigde belangen; de verzekeraars zelf! Het systeemmodel is immers het verdienmodel en de reden van bestaan van die verzekeraars. De politici en experts zien dat wel eens over het hoofd.

  A Klink. Bekijk de webcast en kom in actie!

 9. Han Mulder
  Geplaatst op 16 april 2014 om 09:49 | Permalink

  Gelukkig lijken steeds meer mensen wakker te worden geschud over de gevolgen van de artikel 13 verandering en de vrije artsenkeuze. Nu de kamer nog. Lees het NRC artikel hierover http://tinyurl.com/q4dybw5

 10. JBJ Dries
  Geplaatst op 16 april 2014 om 10:20 | Permalink

  Geneeskunde heeft drie goede zaken nodig: goed recht, goed geld en vrije keus.
  Het afschaffen van vrije keus door een gecompromitteerde zorggeld beheerder ( NZA) en een manipuleerbaar rechtssysteem ( “even een wet door de kamer jagen”) (lobby-isten) is drie keer fout.

 11. Don Postel
  Geplaatst op 16 april 2014 om 11:54 | Permalink

  De VvAA is een petitie gestart die door de meeste zorgverleners gesteund zal gaan worden. Echter zoals de petitie nu is opgesteld lijkt het alleen over de vrije artsenkeuze te gaan. Is het mogelijk dat de VvAA deze titel verandert naar een zorgbrede petitie? Ook psychologen, fysiotherapeuten, apothekers, dietisten zijn hier bij betrokken.

 12. Anneke Palsma
  Geplaatst op 16 april 2014 om 19:09 | Permalink

  Het beperken van keuzevrijheid in artsen treft alle zorgverleners. Hierbij pleit ik ervoor om de keuzevrijheid voor alle (para)medische zorgverleners te herstellen en de macht van de zorgverzekeraars fors te beperken. Dit geldt bijvoorbeeld ook m.b.t. eisen die niets met inhoudelijke kwaliteit te maken hebben.

 13. Rose
  Geplaatst op 16 april 2014 om 22:23 | Permalink

  Het is mij niet helemaal duidelijk waar de petitie over gaat: is het plan om het restitutie polis te verbieden? Gaat dit over het natura polis dat meer natura wordt?

 14. ANH Jansen
  Geplaatst op 19 april 2014 om 17:32 | Permalink

  http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3638307/2014/04/19/In-Nederland-opgegeven-in-Belgie-genezen-van-kanker.dhtml

  Schrappen van art 13 heeft vooral te maken met de grensoverschrijdende zorg. 60.000 verplicht verzekerden weken vorig jaar uit naar het buitenland om zorg te verkrijgen. Verzekeraars moesten hiermee instemmen en vergoeden de kosten tot van deze behandelingen tot bedragen conform Nederlands gemiddelde.

  Ook deze man uit Vlaardingen kon daarom nog terecht in Gent.

  Dat kan na afschaffing of aanpassing van art 13 niet meer.

  Kosten met deze grensoverschrijdende zorg waren in 2013 600 miljoen euro. Met andere besparingen denkt Mevr Schippers in 2015 1 miljard euro te besparen.

  A Klink legde het de Eerste Kamer uit toen dit speelde: ‘je hebt de belangen van de burger en je hebt de belangen van de Staat, waarbij de belangen van de Staat voor gaat in Nederland”.

  Om Nederland is een muur gebouwd. Met de afschaffing van art 13 en helemaal na invoering van de populatie bekostiging zijn de verplicht verzekerden in dit land de klos.

  Of dit te verenigen is met de mensenrechten is niet de vraag; dat is het niet. De vraag is wie er nu eens de schending van mensenrechten in Nederland gaat aanvechten bij het Hof van Justitie te Luxemburg. De landsadvocaat heeft al eerder gewezen op de vraag of het systeemmodel überhaupt wel conform Eu recht en regelgeving was.

  De NPCF? ZN? Een politieke partij? De NVZ? De Orde? De LHV? De KNMG? KNMP?

  Heeft de ONVZ nog bestaansrecht? De AZIVO ging als eerste en enige naar Luxemburg en werd opgekocht door Menzis om een uitspraak te voorkomen.

  De ONVZ dan maar?

  Met een petitie kom je er niet.

 15. Aad Cense
  Geplaatst op 30 mei 2014 om 22:48 | Permalink

  Artikel 13 is het topje van de ijsberg die selectieve inkoop heet. Een achter bureau’s bedacht monster dat van het kwetsbare netwerk van de zorg een chaos maakt waarin het voor patient en behandelaar slecht toeven is.
  Huisartsen die inmiddels al voor meer dan de helft van hun kostbare tijd administrateurs zijn geworden ook nog inzetten om de de patient voor de chaos te behoeden, is een bizarre vorm van het paard achter de wagen spannen. En een verwerpelijke vorm van schuld en verantwoordelijkheid over de heg kiepen.

 16. anh jansen
  Geplaatst op 31 mei 2014 om 00:21 | Permalink

  Lees ESB 4686, 30 mei 2014, jaargang 99, pagina 326 ev.

  FT Schut, RC van Kleef, WPMM van de Ven

  Verplichte leesstof voor iedereen, zorgaanbieders, burgers en eindverantwoordelijke politici, onze Volksvertegenwoordiging!

  De heren vegen hun stoepje schoon met deze publicatie. Naderhand kan niemand immers meer zeggen dat zij het debacle niet hadden kunnen weten en niet hadden kunnen zien aankomen.

  De bedenkers van het systeemmodel gereguleerde marktwerking, nota bene opgebouwd na een literatuurstudie welke 10 randvoorwaarden moesten worden gesteld om een dergelijk model in de praktijk te laten functioneren. De praktijk na 8 jaar prutsen valt de heren vies tegen. Tijd om de stoep schoon te vegen.

  Het ‘wir haben es nicht gewusst’ gaat niet op voor ambtenaren, ZBO’s en politici. Het ESB artikel legt het haarfijn uit en plaatst in essentie een bom onder het systeemmodel.

  Aan de door de economen gestelde randvoorwaarden kan immers in het huidige systeemmodel niet worden voldaan.

  “Zolang adequate risicoverevening nog niet is gerealiseerd – gesteld dat dit uberhaupt mogelijk is – verdient het aanbeveling om second best oplossingen te verkennen, zoals een ‘overbetaling’ voor hoogrisicoverzekerden zodat de groep potentiële thuiszorggebruikers voldoende wordt gecompenseerd’.

  ‘Voor verzekeraars is het riskant en financieel onaantrekkelijk om voor deze gebruikers (de groep AWBZ en Thuiszorg gebruikers) te investeren in betere kwaliteit van zorg’.

  …’ en bestaat het gevaar dat kostenoverwegingen zo dominant worden dat de kwaliteit verschraalt.’

  ‘Een belangrijk knelpunt betreft het systeem van risico verevening’.

  –Welke second best oplossingen zijn er nog meer?

  Lees het artikel en vul de stippellijntjes maar zelf in.

 17. Rika
  Geplaatst op 2 juni 2014 om 18:57 | Permalink

  hebben wij als gewone burgen niks meer te vertellen.