Orthodontisten luiden noodklok

De eerste negatieve gevolgen van de tariefsverlaging van 32 procent in de orthodontie zijn al merkbaar. Dat meldt de Vereniging van Orthodontisten (VvO) bij monde van voorzitter Gerard Steenvoorden. “De benodigde investeringen om een praktijk te starten, of om een praktijk op orde te houden kunnen niet meer opgebracht worden,” meldt Steenvoorden.

 

“In verschillende regio’s leidt de forse tariefsverlaging tot sluiting van praktijken, waardoor patiënten met bijvoorbeeld scheef groeiende kaken niet meer terecht kunnen”, zegt Steenvoorden. “Als behandeling niet op het juiste moment beschikbaar is, kunnen gebitsproblemen ontstaan die met een beugel eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen.”

Eerder concludeerde professor Richard Gill dat onderzoeksresultaten die de NZa tot de tariefsverlaging deden besluiten, irrelevant en mogelijk zelfs misleidend waren. Professor Gill had op verzoek van VvAA en VvO onderzoek naar de tariefsverlaging gedaan. De onderzoekers hebben volgens hem de doelgroep die is aangewezen op complexe orthodontistische zorg weggeredeneerd. Hij vindt onder meer de NZa uitgaat van een zeer kleine en eenzijdige steekproef. De NZa meldde desgevraagd in een reactie dat meer onderzoeken dan de door Gill beoordeelde onderzoeken aan het beleid ten grondslag lagen.

De kwestie was voor de VvO aanleiding om naar de rechter te stappen. “Dit wordt waarschijnlijk een bodemprocedure en dat kan al gauw een jaar duren,” volgens Steenvoorden.

Delen