Overname IFMS in de Vakgroep

VvAA heeft ‘lFMS in de Vakgroep’ overgenomen. IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Binnen zorginstellingen neemt IFMS een steeds belangrijkere rol in. De Federatie van Medisch Specialisten nam in 2008 het initiatief voor het IFMS, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.

IFMS in de Vakgroep werd zeven jaar geleden opgericht door Leo Oosterom. Oosterom begon zijn carrière bij VvAA als trainer en teamcoach voor medisch specialisten.

IFMS neemt binnen zorgorganisaties een steeds belangrijkere rol in. De Federatie van Medisch Specialisten nam hiervoor in 2009 het initiatief, om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. IFMS wordt een keer per twee jaar uitgevoerd en omvat een 360 graden feedback over de zeven CanMEDS competentiegebieden van een medisch specialist. Via vragenlijsten geven collega’s anoniem feedback. Steeds meer ziekenhuizen en instellingen kiezen tegenwoordig echter voor de groepsaanpak van IFMS: GFMS. Hierbij wordt de feedback tijdens een sessie met aanwezigen gedeeld.

Bij zowel IFMS als GFMS staat het individuele functioneren van de medisch specialist centraal. Omdat het functioneren binnen de vakgroep of maatschap wordt besproken, zijn collega’s op de hoogte van elkaars ontwikkelpunten. Zo kunnen ze elkaar helpen, waardoor uiteindelijk het niveau van de hele groep naar een hoger niveau kan worden getild. VvAA omarmt deze systematiek en heeft daarom IFMS in de Vakgroep overgenomen.

 

Delen