Partnerpensioen en ontslag

De meeste pensioenregelingen in Nederland kennen een partnerpensioen. Dit pensioen keert uit aan de achterblijvende partner bij overlijden van de werknemer. Daarbij is het wel heel belangrijk te kijken welke vorm dit partnerpensioen heeft, want anders kan dat leiden tot zeer vervelende verrassingen!

 

In het geval van een partnerpensioen op opbouwbasis wordt er daadwerkelijk voor het partnerpensioen gespaard. Bij ontslag blijft deze spaarpot gewoon staan. Wanneer het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd wordt de situatie anders. In deze situatie wordt namelijk niets gespaard, maar is er alleen sprake van een (risico) verzekering. Deze verzekering komt bij ontslag zonder uitkering te vervallen! De partner kan vervolgens geen aanspraak meer maken op het partnerpensioen.

Tip: Het is mogelijk op verzoek een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen, maar hier wordt bij ontslag vaak niet aan gedacht. Bij overlijden wordt de partner dan geconfronteerd met een te laag of in sommige situaties helemaal geen partnerpensioen. Dit kan tot vervelende situaties leiden.

Niet alleen verzekeraars maar ook de grotere pensioenfondsen, zoals bijvoorbeeld het ABP en PFZW bieden het nabestaandenpensioen steeds vaker (gedeeltelijk) op risicobasis aan. Het is dus zinvol de risico’s bij overlijden goed inzichtelijk te maken en tijdig hierop in te spelen.

Delen