PFZW vernieuwt regeling

Het bestuur van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) werkt aan een nieuwe pensioenregeling voor zijn deelnemers. 

PFZW, het pensioenfonds van onder meer verpleegkundigen en verzorgenden, wil met een nieuwe pensioenregeling een duidelijk, doelgericht en duurzaam pensioen bewerkstelligen. Een van de aanstaande veranderingen is dat de nieuwe pensioenregeling meer dan nu meebeweegt met een stijgende levensverwachting en dat de regeling financiële tegenvallers tijdig kan opvangen. Dit heeft als gevolg dat de schommelingen van het pensioenfonds weliswaar vaker voorkomen, maar dat ze minder heftig worden. Dat betekent niet dat het pensioenfonds automatisch minder risicovol gaat beleggen. Een meerderheid van de deelnemers is juist voorstander van het nemen van risico’s, teneinde de kans op een hoger pensioeninkomen te vergroten. Als de wet- en regelgeving is uitgewerkt, zal PFZW in 2013 de nieuwe pen-sioenregeling verder inhoudelijk invullen. Het pensioenfonds verwacht dat de nieuwe pensioenregeling in 2014 of 2015 ingaat.

Delen