Pleidooi

Een warm pleidooi op Zorgvisie van Louise Smallenburg, psychiater en voorzitter van De Jonge Psychiater. Het management van ggz-instellingen moet goed werkgeverschap tonen, stelt zij, om beginnend psychiaters structureel te begeleiden.

Haar voorstel hierbij, om de beginnend psychiater een senior psychiater als mentor te geven, klinkt logisch genoeg om je af te vragen waarom dit niet al heel lang de standaard is. En niet alleen in de psychiatrie overigens, want voor elk beroep in de zorg zal gelden dat je het leert door het in de praktijk uit te oefenen. De opleiding biedt toch vooral de basis hiervoor.

Zulk mentorschap is nu niet structureel geborgd of te sterk afhankelijk van persoonlijke initiatieven, stelt Smallenburg. Dat is een gemiste kans, want het kan zeker helpen om het zelfvertrouwen van jonge zorgprofessionals te vergroten en zo te voorkomen dat ze vroegtijdig afhaken.

Dit geldt voor bijvoorbeeld (wijk)verpleegkundigen, huisartsen en fysiotherapeuten net zo goed als voor psychiaters.

Smallenburg eindigt haar pleidooi hoopvol met de boodschap dat wellicht zelfs de wachtlijsten in de ggz afnemen als jonge psychiaters beter worden gesteund. Maar dat is wellicht toch wat té hoopvol. Het gaat voorbij aan de vraag in hoeverre die wachtlijsten het gevolg zijn van capaciteitsgebrek in de ggz, of van teveel verwijzing naar de ggz. 

Delen