Podcast – De laatste nerts

De vorig jaar gesloten nertsenfokkerijen in ons land vormden een miljoenenindustrie. Er was niets illegaals aan deze ooit zelfs respectabele bedrijfstak, maar het stilzwijgen rond de handel in een land waar ver voor COVID-19 het dragen van bont haast als halsmisdaad werd beschouwd, was veelzeggend.

Radiomaker Joyce de Badts betrad voor haar podcast De laatste nerts een gesloten wereld, waar het wantrouwen tegen dierenactivisten, overheid, pers en de Randstad diepgeworteld was. De Badts kreeg toegang, mede omdat haar grootvader Jan een bekende nertsenhouder was die met zijn column in het blad De pelsdierhouder de, in hun eigen ogen zo slecht begrepen, beroepsgroep bijeenhield. 

De Badts maakte geen apologie van de nertsenhouderij, maar door haar gesprekken werd wel aannemelijk dat deze mensen van hun vak hielden, terwijl tot in detail ook wordt uitgelegd wat bij fokken en villen komt kijken. Geen vrolijk verhaal en het blijft lastig om in de verhalen de omslag te horen van de nerts als dier naar de gevilde nerts als product. 

De laatste nerts – Joyce de Badts,  nporadio1.nl

Delen