Poëzie – De honderd van Heytze

Van de Nederlandse dichter en schrijverIngmar Heytze (1970) verscheen onlangs De honderd van Heytze. De auteur vertelt bij zijn favoriete gedichten hoe ze zijn ontstaan. 

Heytze draagt bij zijn optredens zijn gedichten en vertalingen vaak op bijzondere wijze voor. Tussendoor vertelt hij van alles maar hij houdt zich daarbij verre van interpretatie van zijn eigen werk, dat laat hij aan de lezer of luisteraar. Dat neemt niet weg dat hij in de ‘praatjes tussendoor’ veel van zijn poëzieopvattingen en werkwijze prijsgeeft. Door de anekdotes en verhalen  leert de lezer de dichter beter kennen.

Tijdens het werk aan de poëzie in De Honderd van Heytze, werd het de auteur algauw duidelijk dat hij weinig over zijn gedichten kon vertellen zonder ook dingen over zichzelf prijs te geven: ‘Tot nu toe zag ik mijn gedichten min of meer los van mezelf, maar er blijkt veel meer uit mijn leven in te zitten dan ik aanvankelijk dacht.’
 

De honderd van Heytze – Ingmar Heytze,  Uitgeverij Podium. 

Delen