Premies verzekering aansprakelijkheid omhoog

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Individuele leden gaan in 2020 honderd tot enkele honderden euro’s meer premie betalen voor hun medische aansprakelijkheidsverzekering bij VvAA. Voor huisartsenposten en klinieken kan de premieverhoging van deze verzekering oplopen tot duizenden euro’s. Bert Hesp, programmamanager medische aansprakelijkheid bij VvAA, legt uit waarom dit ‘onvermijdelijk’ is. 

VvAA maakt al jaren verlies op de aansprakelijkheidsverzekeringen. Bert Hesp wijst daarvoor een aantal factoren aan. “Patiënten dienen vaker een claim in en de schadelast per claim stijgt enorm. In 2006 bedroeg de hoogst uitgekeerde claim ooit tegen een huisarts 330.000 euro. In 2019 is dat 1,2 miljoen.” Daar komt bij dat VvAA een deel van de risico’s verzekert bij herverzekeraars, die ook al jaren verlies lijden op deze verzekering en hun premies fors hebben verhoogd. “Dat werkt door in de premieverhoging van VvAA.” 

Verzekeraars worden daartoe ook gedwongen door De Nederlandsche Bank waarvan zij geen verliesgevende producten mogen voeren. “VvAA heeft geen winstoogmerk”, wil Hesp benadrukken. “Wij willen het financiële risico van een claim wegnemen voor onze leden, zodat zij onbezorgd hun beroep kunnen uitoefenen.” 

Nog nooit zo veilig

Hoeveel de premieverhoging bedraagt, verschilt per beroepsgroep en hangt samen met het risico op een (hoge) claim. Hesp: “De kans dat een fysiotherapeut een medische fout maakt die ertoe leidt dat een patiënt blijvend invalide wordt, is nu eenmaal kleiner dan bij een huisarts die een diagnose moet stellen.” Al geeft Hesp daarbij meteen aan dat ook dit laatste ‘relatief maar zelden’ voorkomt. “Voor huisartsen zien we minder dan 400 claims op 80 miljoen consulten per jaar; de zorg in Nederland is nog nooit zo veilig geweest. Maar áls het misgaat, dan loopt het enorm in de papieren en dat risico verdelen we over de beroepsgroep. En elke claim is er een te veel, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Daarom investeren we in preventie en in ondersteuning van onze leden in het soms erg belastende traject van een claim.”

Veel leden zijn al op de hoogte gebracht van hun nieuwe premie die per prolongatiedatum ingaat. “Met name instellingen zijn al eerder geïnformeerd”, zegt Hesp. “Zodat men er rekening mee kon houden bij het maken van begrotingen of in contractonderhandelingen met zorgverzekeraars. In onze ogen zou het fair zijn dat zorgverzekeraars een bijdrage leveren aan de stijging van de premies. Het is immers ook hun belang dat medische aansprakelijkheid duurzaam verzekerbaar blijft.”

Delen