Provisieverbod op komst

Per 1 januari 2013 geldt een provisieverbod op complexe financiële diensten. Provisie is de beloning die tussenpersonen, adviseurs of bemiddelaars ontvangen van klanten wanneer zij complexe financiële producten verkopen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

 

Door het provisieverbod betalen nieuwe klanten straks twee aparte diensten: voor advies, bemiddeling en beheer enerzijds en voor de dienst zelf anderzijds. AOV klanten van VvAA krijgen al jarenlang het grootste deel van de AOV-provisie terug. In 2012 keerde VvAA € 13 miljoen uit. Vooruitlopend op de nieuwe provisieregels verbreedt VvAA het aanbod en geeft zij de AOV-klanten meer transparantie en keuze in de AOV dienstverlening tegen een vast laag tarief. Voor het adviseren en afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen VvAA leden eenmalig € 425,-. Daarna bepalen zij zelf het niveau van en de kosten voor de dienstverlening voor verder advies, bemiddeling en het beheer van hun AOV. Zij kunnen kiezen uit een Basis-, Comfort- en Top-variant. Meer informatie: www.vvaa.nl/aov.

Delen