Rinnooy Kan op jubileumcongres

In de hoedanigheid van voorzitter van de Agenda voor de Zorg, spreekt hoogleraar economie en bedrijfskunde Alexander Rinnooy Kan op het VvAA Jubileumcongres over de noodzaak van deregulering. “We hebben veerkracht en vertrouwen nodig.”

Tekst: Andrea Linschoten

 

De Agenda voor de Zorg is een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van zorgverleners en -aanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en consumenten. Als voorzitter
van de betrokken organisaties gaat de enor-me regeldruk in de sector Rinnooy Kan aan het hart.

Jubileumcongres 

Tijd voor ziel in de zorg
VvAA sluit op vrijdag 28 november het jubileumjaar af met het congres Tijd voor ziel in de zorg. Hoofdthema’s zijn deregulatie en medemenselijkheid. VvAA-leden zijn van harte welkom in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Meer informatie over het congres leest u hier.

“Helaas is de regeldruk geen nieuw punt. Toen wij met de partijen van de Agenda voor de Zorg in 2012 om de tafel gingen, was dit op de allereerste vergadering al een agendapunt. En de regeldruk neemt nog steeds toe. Dat kun je objectief meten; er komen steeds meer richtlijnen en indicatoren bij en er verdwijnen er maar weinig.

Ook als voorzitter van de raad van toezicht van het AMC onderken ik meer dan ooit hoe ingewikkeld de gezondheidszorg momenteel is. De complexiteit van de bekostiging en het toezicht daarop is enorm. En de vertraging in de administratieve afwerking is ook iets wat anders moet. Voor mij is de noodzaak dan ook evident dat er iets moet veranderen.

Lees verder (pdf).

09-2014p022-023

Delen