Risico voor executeur testamentair

Bij overlijden kan bij testament een executeur worden benoemd. Dit kan voorkomen dat erfgenamen elke beslissing ten aanzien van de nalatenschap unaniem moeten nemen. Wat niet altijd bekend is, is dat de executeur zelf financiële risico’s loopt.

 

 

Het benoemen van een executeur kan eventuele problemen bij de afhandeling van een nalatenschap voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin kinderen uit een eerder huwelijk het over de verdeling van de bezittingen eens moeten worden met kinderen uit de huidige relatie. Volgens Leny Beuving, executeur en bewindvoerder bij VvAA en lid van Novex (Nederlandse Organisatie van Executeurs), is het daar-om zeer aan te raden om een executeur te benoemen. Maar aan het uitoefenen van deze executeursrol kleven wel risico’s. Beuving: “De executeur is verplicht om de aangifte erfbelasting te doen. Sinds begin dit jaar is de executeur hoofdelijk aan-sprakelijk voor eventueel te weinig betaalde erfbelasting. Blijkt bijvoorbeeld achteraf dat de overledene bankrekeningen in het buitenland bezat, dan draait, indien de te weinig betaalde erfbelasting niet te verhalen is op de erfgenamen, de executeur daarvoor op.” Beuving raadt daarom aan hier goed bij stil te staan en niet zonder meer de benoeming te aanvaarden. “De afwikkeling van de nalatenschap hoeft hierdoor geen averij op te lopen: ook op dat moment kan alsnog een professioneel executeur worden benoemd”, aldus Beuving.

Delen