Ronnie Goené (1949 – 2022)

Op 24 juli 2022 overleed op Bonaire, waar hij woonde, de bekende parodontoloog/ implantoloog Ronnie Goené. Hij was medeoprichter van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam.

Tekst: Adri van Beelen Beeld: privé

Ronnie Goené werd op 11 februari 1949 geboren in Amsterdam en studeerde daar tandheelkunde. Hij interesseerde zich al vroeg voor parodontologie. Hij was dan ook medeoprichter van de toonaangevende Kliniek voor Parodontologie Amsterdam. Hij koos voor de richting implantologie en heeft daar vervolgens veel voor betekend.

Volgens zijn collega, hoogleraar implantologie en prothetische tandheelkunde Henny Meijer, bleef Goené veertig jaar lang ontwikkelingen volgen en behandelde hij zijn patiënten altijd volgens de meest recente richtlijnen en ideeën.

‘Hij geloofde in de meerwaarde van het werken in een team’

“Daarnaast betrok hij collegae op chirurgisch, prothetisch en tandtechnisch gebied, met eenzelfde passie voor implantologie, om gezamenlijk een behandelplan te maken en vervolgens ieder zijn deel van het traject uit te laten voeren”, zegt Meijer. “Ronnie geloofde in de meerwaarde van het werken in een team, wat tot uiting kwam in het feit dat hij niet alleen implanteerde in een algemene praktijk in Amsterdam met focus op uitgebreide restauratieve behandeling, maar ook deel uitmaakte van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de Vrije Universiteit.”

Ronnie Goené was volgens zijn collega’s een man met charisma en toewijding. Hij was sociaal maar ook veeleisend. Meijer: “Hij verlangde van zijn toehoorders altijd dat ze bij de les bleven. Maar dat was niet moeilijk, want Ronnie bezat de gave om het publiek mee te nemen in de wereld van de implantologie. Met een verhaalopbouw die van begin tot het eind boeide. En dat alles met een rustige stijl en welbespraaktheid.”

‘Hij had een verhaalopbouw die van begin tot het eind boeide’

Ronnie Goené heeft veel betekend voor de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). Hij is van 1995 tot 2009 bestuurslid geweest; eerst als penningmeester en vanaf 2001 als voorzitter. “Door zijn inzet is de vereniging opgebloeid van een op dat moment tanend bestaan naar een financieel gezonde en wetenschappelijke vereniging”, zegt Henny Meijer. “Met dank aan zijn internationale contacten zijn de najaarscongressen uitgegroeid tot een podium voor internationale sprekers op de befaamde Hiltonlocatie in Amsterdam. Met daarnaast in de zomer de iCademy op kasteel de Wittenburg in Wassenaar.”

Onder Goenés bezielende leiding zijn de memorabele NVOI-lustrumcongressen tot stand gekomen op Mallorca, Malta, in Cascais en in Gent. Voor zijn grote inzet voor de vereniging werd hem het erelidmaatschap toegekend.

De laatste tijd woonde Goené op Bonaire, waar hij jarenlang zijn hobby diepzeeduiken beoefende. Enige tijd geleden kreeg hij de diagnose kanker. In het begin was hij nog vol goede hoop, maar steeds vaker kreeg hij slecht nieuws te horen. Uiteindelijk ging het niet meer. Goené overleed afgelopen zomer in het bijzijn van zijn vrouw Ankie Nijboer en zijn zoon Thom.

Delen