Russische hackers gijzelen EPD

Russische hackers hebben zich toegang verschaft tot het elektronisch patiëntendossier van een Australische huisartsenpost. Alle gegevens zijn onleesbaar gemaakt door ze te versleutelen. De hackers willen de gegevens pas weer leesbaar maken als een ‘losgeld’ is betaald van 4000 dollar, meldt welingelichtekringen.nl.

 

De praktijk waarom het gaat is de Miami Family Medical Centre; eigenaar David Wood dacht dat gewone anti-virussoftware voldoende was voor afdoende bescherming.De Russen pogen niet om de Australische eigenaren van het dossier af te persen met de dreiging privacygevoelige informatie te onthullen. Ze beperken zich tot het onbruikbaar maken van het dossier. Het heeft pas weer nut als er is betaald en de versleuteling ongedaan is gemaakt

Het geval van de Russische hackers en de Australische artsen komt op het moment dat in Nederland de discussie woedt over de wenselijkheid of onwenselijkheid van een elektronisch dossier waarin alle gegevens van patiënten bereikbaar zijn voor alle medische professionals waarmee die patiënten van doen hebben.

Lees verder bij welingelichtekringen.nl.

 

 

Delen