RvS: inperking artsenkeuze mag

De Raad van State ziet geen onoverkomelijke problemen in de plannen van zorgminister Edith Schippers voor inperking van de vrije artsenkeuze. Dat staat in het gisteren verschenen advies aan de Eerste Kamer, die de Raad van State om advies had gevraagd over hoe de plannen van minister Schippers van VWS zich verhouden tot relevante Europees- en internationaal-rechtelijke criteria.

 

De Raad van State concludeert dat de Europese richtlijnen en het Nederlandse zorgstelsel van elkaar verschillen en dat deze verschillen voor wrijving zorgen. Toch hoeven deze verschillen volgens de Raad van State niet onoverkomelijk te zijn, op voorwaarde dat er voldoende toezicht is op de uitvoering. “De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht, terwijl de verzekerde bovendien het recht heeft op vergoeding van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, indien de zorg niet binnen een medisch verantwoorde termijn of binnen een redelijke afstand kan worden geleverd bij een gecontracteerde aanbieder”, aldus de Raad in haar advies.

  • Lees hier het hele advies van de Raad van State.
  • Lees hier het artikel van advocaat Gerard Spong over de afschaffing van de vrije artsenkeuze.

Delen